Logo
  • Achtergrond
  • 9 juni 2017
  • Peter Bekkering

Best practice Participatiewet: 67 SW-medewerkers gedetacheerd bij Limburg Catering

Limburg Catering heeft vanaf 1 april de catering van elf kantines overgenomen van Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid-Limburg (WOZL). Daarbij worden 67 SW-medewerkers van WOZL gedetacheerd bij Limburg Catering. Om alles in goede banen te leiden, heeft Limburg Catering een manager in dienst genomen die zich specifiek gaat bezighouden met het WOZL-traject. "Belangrijk in het werken met deze doelgroep is dat je je realiseert dat je niet teveel veranderingen tegelijkertijd doorvoert."
Beeld Best practice Participatiewet: 67 SW-medewerkers gedetacheerd bij Limburg Catering

Bij WOZL, waarvan onlangs het detacheringsonderdeel is opgegaan in Werkgeversservicepunt Parkstad (WSP Parkstad), werken circa 3.500 mensen in het kader van de wet sociale werkvoorziening. Ze hebben een reguliere baan met een eigen CAO. WOZL is eigendom van elf gemeenten in de regio Parkstad in Zuid-Limburg. Deze gemeenten hebben in 2012 bepaald dat WOZL geen risicovolle eigen activiteiten meer moest hebben. Dat betekende dat eigen productieactiviteiten, maar ook activiteiten als catering moesten worden afgestoten en worden vervangen door individuele of groepsdetachering. Theo van Kroonenburg, algemeen directeur/bestuurder van WOZL: “We zijn dus op zoek gegaan naar partners die voor een langere periode onze activiteiten konden overnemen en waar wij onze mensen konden detacheren. Wij zorgen daarbij voor begeleiding zodat ze duurzaam kunnen participeren in het reguliere bedrijfsleven.”

Laatste onderdeel

De catering is het laatste onderdeel in het afstoten van activiteiten. In een eerder stadium sloot WOZL al detacheringscontracten voor de groenvoorziening, de post, de schoonmaak en de productie van slagbomen en veiligheidsschoenen. Momenteel is de afrondende fase bereikt voor het vervreemden van de draadbomenproductie in Brunssum. WOZL exploiteerde de catering van elf kantines, drie eigen kantines en acht externe kantines.
Bij het zoeken naar de juiste partner lette WOZL naast solvabiliteit en ervaring in de branche er ook op of het bedrijf affiniteit had met de doelgroep en of het bedrijf bereid was duurzaam met deze groep te werken. Van Kroonenburg: “Niet elk bedrijf kan met deze doelgroep werken. Onze medewerkers kunnen hard en gemotiveerd werken, maar vragen in de praktijk wel een speciale begeleiding.”

Social enterprise

Limburg Catering, een tien jaar oude cateringorganisatie voor bedrijven, middelgrote tot grote schoollocaties, overheid en de gezondheidszorg met circa 30 lokaties en circa 150-170 medewerkers, voldeed aan deze criteria. Daarnaast speelde er nog iets anders mee, vertelt Roger Daemen, directeur en mede-eigenaar van Limburg Catering: “We hadden al ervaring met werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, omdat we een leer-werkbedrijf hebben, samen met sociale werkvoorziening De Risse in Weert. Daarnaast willen we graag geaccrediteerd worden als ‘social enterprise’. Omdat we inhoudelijk erin geloven, maar ook omdat het commercieel allerlei kansen biedt. Gemeenten kunnen het werk voorbehouden aan ‘social enterprises’. Daardoor kunnen reguliere bedrijven niet op de EU aanbestedingen inschrijven en stijgen de kansen van ‘social enterprises’. Een van de belangrijkste voorwaarden voor zo’n accreditatie is dat je personeelsbestand voor minimaal 30 procent bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze overname voldoen we daar ruim aan.”
In de nieuwe constructie neemt Limburg Catering de inkoop over. Tijdens het eerste half jaar wordt de zittende manager van WOZL gedetacheerd naar Limburg Catering. Hij ondersteunt het management van Limburg Catering om op deze wijze een soepele overgang te realiseren. Daarna nemen medewerkers van Limburg Catering dit over. WOZL blijft wel de personele begeleiding door jobcoaches en de verloning voor de gedetacheerde medewerkers verzorgen. Van Kroonenburg: “De samenwerking betekent voor ons dat we ons alleen nog bezighouden met onze corebusiness, het duurzaam inzetbaar houden van onze mensen. Voor de mensen zelf verandert er in eerste instantie niet zoveel. De verandering zit meer in onze backoffice.”

Verwachtingen managen

Bij een deal zoals tussen WOZL en Limburg Catering is het belangrijk dat je de verwachtingen goed weet te managen, zegt Van Kroonenburg: “Je moet niet alleen als rekenmeester naar de casus kijken maar je realiseren dat je werkt met een kwetsbare doelgroep. Dus is de uitdaging complexer omdat je de begeleiding en het werk soms anders moet organiseren. Je kunt niet de kengetallen uit een regulier bedrijf als een blauwdruk op deze organisatie leggen. Je moet daarom aan de voorkant de verwachtingen goed managen.”
Daemen is voornemens om na een beginperiode te kijken of de SW-medewerkers efficiënter kunnen worden ingezet. “Nu hebben veel van de elf locaties een overbezetting. Dat is ook begrijpelijk, want het uitgangspunt van WOZL was niet efficiency maar de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. Wij willen echter op den duur gaan kijken of we dezelfde medewerkers op meer lokaties kunnen inzetten. Daar komt bij dat we erin geloven dat die medewerkers veel meer kunnen als iedereen altijd gedacht heeft. We zien het dan ook als uitdaging om die kwaliteiten zo goed mogelijk te benutten.”

Niet teveel veranderingen tegelijk

Om alles in goede banen te leiden, heeft Limburg Catering een manager in dienst genomen die zich specifiek gaat bezighouden met het WOZL-traject. “Belangrijk in het werken met deze doelgroep is dat je je realiseert dat je niet teveel veranderingen tegelijkertijd doorvoert. Om een voorbeeld te noemen: in de elf kantines waren nog geen PIN-betalingen mogelijk. Wij willen dat nu wel gaan invoeren. Zo’n verandering is echter al heel ingrijpend voor die doelgroep. Temeer omdat er ook nieuwe kassa’s komen op die elf locaties. Een  andere verandering is dat de bestellingen straks bij een andere leverancier moeten worden gedaan. Om al die veranderingen succesvol te laten verlopen is geleidelijkheid, faseren en een zorgvuldige begeleiding essentieel. Als het allemaal tegelijk doet, raken deze mensen oververhit en dat is niet wat we willen. We willen dat het allemaal goed verloopt.”
Daemen wil ook uniformiteit gaan doorvoeren op alle locaties. “Dat biedt de mogelijkheid om bij ziekte met mensen te schuiven. Het voordeel van die uniformiteit is dat ze dan op die andere locatie in dezelfde kleding met hetzelfde assortiment, met dezelfde kassa’s en met dezelfde afspraken werken. Behalve de locatie is er dus heel veel vertrouwd.”
Het contract is een groeimodel. Wanneer er een vraag komt vanuit Limburg Catering, gaat WOZL kijken of ze opnieuw mensen kunnen leveren. Daarnaast is Limburg Catering met andere SW-bedrijven in gesprek om ook van hen cateringactiviteiten over te nemen. Daemen ziet nog volop kansen: “Nu zijn er kleinere organisaties van 100-150 mensen die zich vanwege de kosten geen eigen catering kunnen veroorloven. Als ze echter kiezen voor inzet van SW-medewerkers worden die kosten lager en en is een eigen catering soms wel haalbaar. Natuurlijk moeten ze dan wel accepteren dat dat ook een lagere productiviteit betekent.”

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform