Logo
 • Achtergrond
 • 9 september 2016
 • mr. dr. Lesley Broos e.a.

12 valkuilen bij outsourcing

Outsourcing is niet makkelijk. Complexiteit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld de omvang van de uitbesteding, de eisen die worden gesteld aan de dienstverlening en het aantal betrokken spelers. Deze complexiteit kan beheersbaar worden gemaakt door de outsourcing op te delen in verschillende deelprojecten, die goed van elkaar te ontvlechten zijn. Welke valkuilen moet u zien te vermijden?
Beeld 12 valkuilen bij outsourcing

Onzekerheid over de outsourcing van bepaalde activiteiten kan voortkomen uit het niet helder zijn van eisen, het ontbreken van een duidelijk beeld van de scope, wijzigingen als gevolg van dynamiek in het bedrijf, markt en weerstand. Doorgaans kan de onzekerheid worden verminderd of weggenomen door het formuleren van deelprojecten die meer informatie of verheldering geven.

Dikwijls bestaat er echter ook tijdsdruk waardoor dit nauwelijks mogelijk is. In dergelijke gevallen is het verstandig om flexibiliteit in het contract te houden. Ook kan er worden gewerkt met proof of concepts om onzekerheid over de kennis en kunde van de toekomstige toeleveranciers weg te nemen.

Houd in ieder geval rekening met de volgende valkuilen:

 1. Ongewenste afhankelijkheid van een externe partij.
 2. Eigen kennisontwikkeling stagneert.
 3. Minder grip op proces (ik raak de controle kwijt).
 4. Bedreiging voor beveiliging en vertrouwelijkheid.
 5. Contractuele disputen, problemen bij contractverlengingen.
 6. Andere interne competenties zijn benodigd.
 7. De verwachtingen corresponderen niet.
 8. Korte termijn blik op financieel gebied domineert.
 9. Een rigide maar goed contract maar de klantvraag is veranderd en het contract biedt geen ruimte.
 10. Niet tijdig en juist handelen binnen de eigen organisatie.
 11. Escalatieprocedure niet of niet goed omschreven en gehanteerd.
 12. Overdracht van licenties.

Dit artikel komt uit het e-book Outsourcing in meer dan 125 vragen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform