Logo
  • Opinie
  • 29 januari 2021

De werkomgeving anno 2020, een moment van reflectie!

In 2012 deed onze stagiair Bouke Timmen onderzoek naar de werkomgeving van de toekomst, de toekomst was toen 2020. Inmiddels is het jaar 2020 ten einde en is het een goed moment om eens terug te kijken. Wat is uitgekomen van de verwachtingen? Zoals acitiviteit gericht werken en de facility makelaar?

Het terugkijken vindt plaats op een raar moment. Door Covid-19 staat het dagelijks leven en werken op zijn kop. Thuiswerken is een nadrukkelijk verzoek vanuit de overheid en ontmoetingen tussen collega’s vinden voornamelijk via Teams en andere digitale wegen plaats. Ondanks deze rare tijd proberen we toch wat conclusies te trekken.

Ontwikkelingen en trends

De verwachting in 2012 was dat kantoren zouden veranderen en dat we meer tijd- en plaats-onafhankelijk zouden werken. Organisaties zouden in de vorm van een clubhuis (een huisvestingsicoon) een vaste basis krijgen waarbij ontmoeting centraal staat en daaromheen zouden we gebruik maken van netwerkhubs op logistiek interessante plekken en grand cafés met een diversiteit aan concepten. Veranderingen in de manier van werken heeft ook gevolgen voor het businessmodel van facility management.

Als we corona buiten beschouwing laten, kunnen we stellen dat deze ontwikkeling ten dele is uitgekomen. We werken immers op veel verschillende plekken, naast het kantoor maken we gebruik van grand cafés, koffiehuizen en tal van restauratieve voorzieningen dicht bij snelwegen. De functie van het kantoor is echter nog niet enorm veranderd. ‘Het nieuwe werken’ en ‘activiteit gericht werken’ hebben bijgedragen aan een andere indeling met meer openheid, keuze en transparantie maar we kunnen nog niet stellen dat een kantoor voornamelijk gericht is op ontmoeten.
Ook spraken we de verwachting uit van de ‘facility makelaar’. Ook hiervoor geldt dat er zeker stappen zijn gezet, in toenemende mate krijgen medewerkers ruimte om te kiezen in de diensten en producten die worden afgenomen. Hierbij werken de afdeling FM, IT en HR steeds vaker samen binnen de bedrijfsvoering. Medewerkers krijgen, binnen een bepaalde bandbreedte, meer regie maar het model van ‘Bring your own FM’ is nog niet bereikt.
Gelukkig kunnen we stellen dat voor de thema’s duurzaamheid en lokale kracht grote stappen zijn gezet. In veel projecten zijn dit inmiddels standaard uitgangspunten en worden onder andere de ambities op circulariteit steeds hoger.

Met de kennis van het jaar 2020

Wanneer we het perspectief van Covid-19 meenemen, dan kunnen we nu stellen dat we allemaal steeds nadrukkelijker de behoefte hebben om fysiek te ontmoeten. Thuiswerken/op afstand werken wordt maximaal gefaciliteerd maar we missen de interactie, kennis delen, inspireren, samenwerken en informele contactmomenten.

Juist door Covid-19 worden we gedwongen na te denken over de toekomst van (samen)werken. Blijven we thuiswerken? Gaan we terug naar kantoor of vinden we een evenwichtige balans? Het is allemaal nog moeilijk te voorspellen. Een voorspelling die ik echter wel durf te doen is dat Covid-19 bewijst dat samenwerken, kennis delen en sociale interactie van cruciaal belang is voor medewerkers en organisaties. Aan Facility Management de uitdaging om dit op een juiste manier te organiseren door de huisvesting (inrichting) en services hier op af te stemmen!

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform