Logo
  • Achtergrond
  • 17 oktober 2019
  • Hans Veltmeijer

Data en facility: kansen en bedreigingen

Big data biedt veel kansen, maar vereist ook een strategie die alle ontwikkelingen bij kan houden. Ook het verzamelen, analyseren en toepassen van facilitaire data begint in steeds meer organisaties serieuze vormen aan te nemen. Om toegevoegde waarde te bieden kan de tegenwoordige facility professional niet achterblijven. Waar liggen de kansen (en bedreigingen)?
Beeld Data en facility: kansen en bedreigingen

De nieuwe FM’er staat dicht bij de business en ontzorgt de medewerker met behulp van data en Internet of Things (IoT). Bijvoorbeeld door de facility-app aan externe databronnen te koppelen. Niet overdrijven is daarbij de kunst; technologie mag mensen niet irriteren. Data biedt ook kansen voor facilitaire verbeteringen. In gebouwen leveren bezettingsanalyses bijvoorbeeld veel bruikbare informatie op. Wie maakt wanneer gebruik van de ruimtes? Met behulp van slimme technologie, zoals sensoren en apps, kan vervolgens het ruimtegebruik worden geoptimaliseerd.

En online onderzoeken onder medewerkers naar de effectiviteit van hun werkomgeving leveren een schat aan waardevolle data op. Dan blijkt ook dat vele factoren een rol spelen, die ook nog elkaar beïnvloeden. Wel wordt duidelijk uit al die data dat de beleving van de medewerker (de ‘experience’) de belangrijkste knop is om aan te draaien naar een prettige en productieve werkomgeving. Analytics helpt om de verbanden te leggen tussen alle verschillende big data. Daar maken we steeds meer gebruik van, maar er valt nog een wereld te winnen. Deze whitepaper biedt achtergrondinformatie, tips, best practices en inspiratie om te komen tot effectieve Smart Workplaces en andere facilitaire doeleinden. Om uiteindelijk met datagedreven FM waarde te creëren voor uw organisatie.

Datagedreven waardecreatie: wat betekent dit voor facility?

Data heeft zo’n enorme vlucht genomen dat het inmiddels olie heeft verstoten als ’s werelds meest waardevolle bron. De vijf grootste mondiale bedrijven zijn nu databedrijven. De hoeveelheid, variëteit en snelheid (vandaar ‘big’) van al die data overstijgt echter vaak de technologische kennis om er goed gebruik van te maken. Vooral het aan elkaar knopen van alle beschikbare data tot een relevant geheel blijkt een lastige klus. Van sociale winsten door data bestaan er ondertussen voorbeelden genoeg. Met name in de gezondheidszorg, het onderwijs en openbare veiligheid zorgt het gebruik van data voor meer welzijn. 

In het economische waarde creëren uit data ligt een grote uitdaging voor organisaties. Een inspanning die de business helpt, zo is gebleken. Organisaties die vertrouwen op big data bij hun strategie en dagelijkse werkzaamheden, hebben meer kans om financieel bovengemiddeld te presteren. Maar er is wel kennis en technologie voor nodig om die databerg te ontleden en toepasbaar te maken. Want de data wordt steeds gedetailleerder, mobieler (tussen apparaten en in de cloud) en interconnectiever.

Businessmodel verbeteren

Met de ontwikkeling van analytics nemen de mogelijkheden om data te verwerken en met elkaar te verbinden sterk toe. Analytics oplossingen verschaffen inzichten op beschrijvend, voorspellend en praktisch toepasbaar niveau. En daarmee kan het businessmodel van een organisatie worden verbeterd. 

Gebruik van big data komt de besluitvorming op de werkvloer ten goede, helpt de organisatie bij het ontwikkelen van designs en models en vergemakkelijkt ook het omgaan met de belangen van stakeholders, stelt onderzoeker Frans Feldberg. De hoogleraar Data-Driven Business Innovation aan de VU wijst ook op de uitdagingen en risico’s zoals data privacy en ethiek, de dreigende alleenheerschappij van data en de kwaliteit van de data. “Het is een reis”, weet hij. Ook voor facility professionals. “Ga voorbij de business case en investeer in experimenten”, raadt hij hen aan. “En zoek de samenwerking, niemand kan het alleen.”

Aantrekkelijke werkgever

Big data biedt inmiddels ook voor facility managers een dankbare bron om een efficiëntieslag te maken. Uit het onderzoek Facility & workplace management 2019 van Twijnstra Gudde blijkt dat het zijn van een aantrekkelijke werkgever en het bieden van een kwalitatief betere werkplek de hoofdredenen zijn voor facilitaire organisaties in Nederland om te investeren in innovatieve technologieën, gevolgd door efficiënter ruimtegebruik en duurzamer energieverbruik.

In hetzelfde onderzoek noemt 82 procent van de ondervraagde facility professionals ‘big data’ de meest relevante technologie voor de komende vijf jaar, vooral als het gaat om aantrekkelijk werkgeverschap en kwalitatief betere werkplekken. Voor efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid zien de respondenten graag investeringen in IoT.

Op het Smart Workspace & Hospitality Event op 26 november 2019 in Nieuwegein laat Frans Feldberg aan de hand van inspirerende voorbeelden zien waar je vanuit facility op kunt inzetten op het gebied van data.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform