Logo
  • Achtergrond
  • 27 augustus 2019
  • Bron Grip Facility Data Solutions

4 fasen van data driven facility

Alle organisaties genereren data in meer of mindere mate. Ook de facilitaire keten genereert specifieke data. Welke kansen liggen er in het gebruik van deze data? En hoe benut je als facilitair bedrijf de mogelijkheden ten volle?
Beeld 4 fasen van data driven facility

In een blog op de site van Grip Facility Data Solutions worden vier fasen beschreven. Aan de ene kant van het spectrum staan de organisaties die helemaal geen beschikking over digitale gegevens hebben. Aan de andere kant staan bedrijven die beslissingen volledig baseren op data en een strakke datastructuur hebben neergezet. 

FASE 1 – Geen (digitale) data beschikbaar

In deze fase wordt eigenlijk helemaal geen bruikbare digitale data verzameld. Mogelijk is er wel hardcopy data, dus gegevens op papier, maar deze vorm van data is veel minder bruikbaar en effectief bij het gebruik. In deze fase is er dus ook geen datastructuur neergezet. Voor FM is het eerst zaak om antwoord te krijgen op de volgende vragen: wat voor data wil ik verzamelen, wat voor data kan ik verzamelen en op welke manier ga ik dat doen?

Wil je de volgende stap zetten? Digitaliseer dan de volledige meting en werk zoveel mogelijk met gestructureerde data (geen open vragen, maar gesloten antwoorden). Vervolgens moeten je deze digitale, gestructureerde data kunnen exporteren, om er allerlei inzichten uit te halen. Deze gedetailleerde data kunnen in de toekomst nuttig zijn, omdat je de verschillende metingen met elkaar kunt vergelijken.

FASE 2 – Data beschikbaar, structuur ontbreekt

In de tweede fase zien we bedrijven die al bezig zijn met het genereren van data, maar zich hier soms helemaal niet van bewust zijn. In ieder geval ontbreekt alle structuur en laat men daardoor kansen liggen. De data kunnen door het bedrijf zelf worden gegenereerd, maar ook andere partijen kunnen dit doen. In de toekomst zullen de gegevens op zo’n manier moeten worden verzameld dat ze met elkaar kunnen worden vergeleken.

FASE 3 – Gestructureerde data-opslag en overzichten

In de derde fase bevinden zich de bedrijven die al een langere periode bewust bezig zijn met data. Deze data wordt gegenereerd (intern of extern), verzameld en overzichtelijk gemaakt, waarbij de trendlijnen van de eigen organisatie te volgen zijn. De KPI’s die worden afgesproken tussen leverancier en opdrachtgever worden op een eenvoudige wijze gemonitord. 

Om verder te gaan in data-driven facility management zul je moeten gaan vergelijken, met andere woorden benchmarking. Hoe presteer je in relatie tot andere (vergelijkbare) organisaties in de markt? We zijn dan aanbeland in de vierde fase.

FASE 4 – Data benchmarken

In deze fase neemt de organisatie intern al data driven beslissingen. De structuur van de data is goed, het verzamelen gebeurt op een (semi)automatische manier en er worden goede overzichten weergegeven, zodat KPI’s en trendlijnen op een prettige manier kunnen worden gevolgd (en gedeeld) binnen de organisatie.

Binnen deze fase zal deze data worden gebenchmarkt. Bij benchmarken worden de prestaties van anonieme (vergelijkbare) organisaties met elkaar vergeleken. Op deze manier kunnen bedrijven van elkaar leren en nog meer data driven beslissingen nemen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform