Logo
  • Opinie
  • 28 februari 2014

Spelregelboek van het professionele inkoopproces

Bij veel organisaties valt inkoop onder FM. Professioneel inkopen is niet hetzelfde als zomaar even bij de buurtsuper halen wat je nodig hebt. Professioneel inkopen is een vak apart dat zijn eigen regels kent. Regels die iedereen die met inkoop te maken heeft eigenlijk zou moeten kennen. Daarom schreven Royan van Velse en Koen de Wijs het toegankelijke boekje 'Sportief Inkopen'.

In 'Sportief inkopen' worden alle stappen van het inkoopproces helder uiteengezet. Dit proces bestaat uit zeven fasen: oriënteren, specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken en evalueren. Elke fase wordt besproken, hoewel de eerdere fasen aanzienlijk meer aandacht krijgen dan de latere. Deze kernhoofdstukken worden gevolgd door aanvullende hoofdstukken die meer diepgang bieden. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor het inkopen van ICT. Andere thema’s die aan de orde komen zijn het inkopen als groep (GPO), Europese aanbestedingen, maatschappelijk verantwoord inkopen en de ins en outs van het e-inkopen.

De titel van het boek verwijst niet alleen naar de boodschap van de auteurs dat het inkoopproces sportief zou moeten verlopen. De auteurs maken ook regelmatig een uitstapje waarin zij het inkopen vergelijken met sport, en dan met name met het voetbal.

De auteurs zijn er goed in geslaagd om een duidelijk en prettig leesbaar boek te schrijven waarin alle belangrijke thema’s m.b.t. het inkoopproces behandeld worden. Wel had het boek overzichtelijker gestructureerd kunnen zijn. Het boek telt maar liefst 27 hoofdstukken, die overigens niet genummerd zijn. Sommige van deze hoofdstukken nemen slechts 1 of 2 pagina’s in beslag. Het was beter geweest wanneer er minder hoofdstukken waren geweest, elk met meer inhoud en diepgang. Zo hadden wat mij betreft bijvoorbeeld de zeven fasen niet elk een eigen hoofdstuk hoeven hebben; dat had ook in zeven deelhoofdstukken van één centraal hoofdstuk gekund. Daarnaast vind ik dat de knipoog naar het voetbal eigenlijk niets toevoegt. Ik begrijp dat de auteurs trachten het boek hiermee meer aansprekend te maken - zie ook de kaft -, maar wat mij betreft leiden deze uitstapjes af van het leesplezier dat deze verder uitstekende inleiding biedt.

Titel: Sportief Inkopen
Auteurs: Royan van Velse & Koen de Wijs
Uitgeverij: Ecritures B.V.
ISBN:  978 90 819472 2 0

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform