Logo
  • Nieuws
  • 29 juli 2020
  • Bron: Ahrend

Organisaties worstelen met bezettingsgraad van hun kantoren

Organisaties hebben sterk uiteenlopende verwachtingen over de bezettingsgraad van hun kantoren na de zomer. De meerderheid houdt in het derde kwartaal rekening met een bezettingsgraad van minder dan 60 procent. Eén op de drie werkgevers gaat zelfs uit van een bezettingsgraad van minder dan 40 procent. Slechts 10 procent verwacht een volledige terugkeer naar kantoor.

Beeld Organisaties worstelen met bezettingsgraad van hun kantoren

Dit blijkt uit recent onderzoek van kantoorinrichter Ahrend onder zo'n 600 werkgevers en werknemers in Nederland. Kijkend naar het eerste half jaar van 2021 gaat nog steeds bijna de helft van de organisaties uit van een bezettingsgraad onder de 60 procent. Dat komt ook doordat maar liefst één op de vier werkgevers voor de eerste twee kwartalen  aangeeft nog niet te weten met welke bezettingsgraad rekening gehouden moet worden.

“Nog nooit stond de inrichting van de kantoorfuncties strategisch zo hoog op de agenda als gevolg van de inmiddels nieuw ontstane werkrealiteit”, aldus Ahrend-CEO Eugène Sterken. “En nog nooit worstelden bedrijven zo met het inrichtingsvraagstuk, mede ook tegen de achtergrond van de onzekere economische ontwikkelingen. Dat ze worstelen met alle onzekerheden zien we terug in de verwachte bezettingsgraden. Elke organisatie moet binnen de eigen specifieke context antwoorden vinden op vragen als: hoe kan een veilige terugkeer naar kantoor worden georganiseerd? Welke veranderingen op kantoor zijn op middellange termijn noodzakelijk? In welke mate wordt optioneel thuiswerken onderdeel van de bedrijfscultuur? En welke zorgplicht hebben wij daarbij? Dat maakt dit tot een echte boardroom-discussie.”

Flexibiliteit in werklocatie

Volgens Sterken laten de onderzoeksresultaten zien dat medewerkers die vóór de corona-uitbraak gemiddeld 0,7 dag per week thuis werkten, nu denken gemiddeld 1,7 dag thuis te gaan werken. “Als dat het geval is, zou de gemiddelde kantoorbezetting in Nederland met circa 23 procent dalen. Dit is natuurlijk slechts een rekenvoorbeeld ter indicatie. Maatgevend voor de uiteindelijke benodigde kantoorcapaciteit is de mate waarin méér persoonlijke ruimte ook langdurig gewenst zal zijn, de spreiding van medewerkers over de week en de daarmee samenhangende piekbelasting.”

Flexibiliteit in werklocatie (thuis/kantoor) wordt steeds belangrijker voor medewerkers, zo blijkt uit het onderzoek van Ahrend. Thuiswerken wordt voor bijna iedereen onderdeel van de nieuwe werkrealiteit. Voor COVID-19 werkte 69,6% nauwelijks thuis (0 of 0,5 dag). Slechts 26% verwacht ook na COVID-19 nauwelijks thuis te werken. Het aantal medewerkers dat regelmatig (1 of 2 dagen) thuis wil werken komt uit op 45 procent. De gemiddelde bezetting van kantoren zal dalen van 86 naar 66 procent, wat impliceert dat werknemers verwachten gemiddeld een dag minder per week op kantoor te zijn dan voorheen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform