Logo
  • Opinie
  • 11 juni 2019

Lessen van de organisaties met de beste workplace experience

Wat onderscheidt de organisaties met de beste workplace experience van de rest en wat je hiervan kunt leren? Dat is het thema van het jaarlijkse Leesman+ onderzoek. 2018 was een bijzonder jaar, aangezien een paar zaken zijn toegevoegd: het aantal vierkante meters, de flexratio’s en het al dan niet behalen van een duurzaamheidscertificaat. De 10 belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

In 2014 vroeg een klant aan Leesman hoe hij beoordeeld kon worden op een exceptionele workplace experience. Tot dat moment rapporteerde hij met name op KPI’s rondom de kosten en bezettingsgraden, en kreeg hij juist daar vragen over: hoe brengen we de kosten naar beneden en de bezettingsgraden omhoog? Terwijl: het gaat uiteraard ook om de vraag hoe de medewerker het best kan presteren in de werkomgeving die hem ter beschikking wordt gesteld. De grens van organisaties waar medewerkers exceptioneel kunnen presteren, stelden we op Leesman Index 70. In 2018 werd deze door slechts 3% behaald.

Alhoewel in 2018 geen enkele van de Leesman+ organisaties uit de Benelux kwam, bewezen onder andere Discovery Channel, Heerema en Plantronics eerder dat dit wel mogelijk is. De strategieën achter de topscores verschillen uiteraard. Toch is het zeer interessant te zien wat de beste onderscheidt van de rest* en wat je hiervan kunt leren. Dat is dan ook het thema van het jaarlijkse Leesman+ onderzoek.

2018 was een bijzonder jaar, aangezien voor de Leesman+ organisaties een paar zaken zijn toegevoegd: het aantal vierkante meters, de flexratio’s en het al dan niet behalen van een duurzaamheidscertificaat.

De 10 belangrijkste conclusies uit dit onderzoek:

1. Een hoge workplace experience zorgt voor een hogere productiviteit

In Leesman+ reageert 77,9% van de respondenten positief op de vraag of de werkomgeving hun in staat stelt productief te werken, gemiddeld is dit slechts 61,6%. Een nog groter verschil zien we bij de vraag: 'Is het een plek waar je met trots bezoekers ontvangt?' In Leesman+ is 80,2% het hiermee eens, gemiddeld is dat slechts 53,1%. Stel je eens voor wat dit doet voor het aantrekken en behouden van talent.

2. De twee activiteiten met het grootste verschil tussen Leesman+ en de rest zijn 'denken/creatief denken' en 'ontspannen & pauzeren'

Zeker in deze wereld van artificial intelligence, waarin de mens zich onderscheidt door creatief denken, is het eerste interessant. En ook ontspanning heeft een impact op hoe effectief we kunnen zijn. Let dus op wanneer de mogelijkheden hiervoor uit het budget worden gehaald. Beide activiteiten kwamen ook naar voren als superdrivers van de workplace experience.

3. Leesman+ organisaties ondersteunen behalve samenwerkactiviteiten ook individuele concentratieactiviteiten

Het is niet zo dat Leesman+ alleen focust op ontmoeten, verbinden en samenwerken. Deze organisaties beseffen dat je juist ook de concentratieactiviteiten goed moet ondersteunen.

4. In tegenstelling tot wat veel populaire media ons willen doen geloven, zijn de beste kantoren over het algemeen open kantoren

Van de 11.760 respondenten die werken in een Leesman+ werkomgeving heeft slechts 2% een eigen kantoor. Ook interessant is dat 'tevredenheid met het geluidsniveau' bij Leesman+ op 44,5% ligt tegen gemiddeld 30,9%. En dat de hoogste tevredenheid op dit punt (72,3%) werd waargenomen in een werkomgeving van 1.000 medewerkers waar slechts 0,7% een privékantoor had. Opnieuw bewijs tegen de zwart-witstelling dat open kantoren niet zouden werken.

5. Binnen deze open kantoren stelt 58% van de medewerkers een vaste werkplek te hebben

Dit kan overigens afwijken van de cijfers die de organisatie hierover geeft, omdat mensen het als hun vaste flexplek zien.

In Leesman+ kantoren schommelt de flexfactor tussen de 0,57 en 0,75, met een enkele uitschieter boven de 1 (dus: meer werkplekken dan medewerkers). Dat kan dus betekenen dat er ruimte is voor medewerkers om elke dag op hun favoriete plek te zitten en die als hun vaste werkplek te beschouwen.

6. We zien zowel Leesman+ scores in kleine werkomgevingen (vanaf 900 m2) als in grote (tot 35.000 m2)

Het behalen van de topscore is dus voor elk kantoor mogelijk. De netto interne vierkante meters per persoon verschillen van 5,1 m2 tot 28,6 m2 met een gemiddelde van 13,2 m2. Dat een gemiddelde uitersten kan maskeren wordt duidelijk als we Leesman+ werkomgevingen per regio vergelijken. In Azië is dit gemiddeld 11,1 m2 per persoon (waar het cultuurbepaald is als mens niet al te veel ruimte in te nemen), aan de westkust van Amerika 18,4 m2 (ruimte in overvloed), met Europa daar precies tussenin.

Wat zeer interessant is als we de Leesman+ werkomgevingen met merendeels vaste werkplekken vergelijken met flexibele werkplekconcepten, is dat voor die laatste 20% meer ruimte nodig blijkt te zijn.

7. In de fysieke omgeving vinden we de grootste verschillen tussen Leesman+ en de rest in 'variëteit aan verschillende werkruimten' (+31,8%), 'informele werkruimten' (+31,1%), 'atriums en gemeenschappelijke ruimten' (+30,7%) en 'algemene uitstraling' (+28,6%)

Mooi om te zien is dat de waardering van de variëteit bij de Leesman+ organisaties sinds 2015 sterk is toegenomen en dat dit belang dus wordt onderkend.

8. Leesman+ organisaties met een duurzaamheidscertificaat hebben als groep een iets hogere Leesman Index

Dit heeft met name te maken met een hogere mate van trots van de medewerkers. Interessant is echter dat de gebouwen met een duurzaamheidscertificaat lager scoren op tevredenheid over de temperatuurregeling.

9. Interne mobiliteitsprofielen (het aantal verschillende werkplekken dat werknemers gebruiken binnen hun kantoor) tonen aan dat de workplace experience van degenen die de meeste verschillende werkplekken benutten over het algemeen beter is

In een eerdere studie hebben we al gezien dat respondenten die aangeven van veel verschillende plekken gebruik te maken ('nomaden') hun werkplek het hoogst scoren. Het lijkt erop dat de flexibele Leesman+ gebouwen zich juist onderscheiden doordat ze ook werknemers die niet flexibel werken ('kampeerders') een goede workplace experience bieden.

10. Elke organisatie is anders

En de interventies die je moet doen om succesvol te zijn, zijn afhankelijk van de organisatiecultuur, het DNA, het budget. Door voor/na of periodiek te meten krijg je echter wel inzicht in wat wel en niet werkt, om er zo voor te zorgen dat jouw medewerkers maximaal kunnen presteren.

Het volledige onderzoek met daarin ook de impactcode met alle verschillen tussen Leesman+ en de benchmark is te downloaden via www.leesmanindex.com/research

*) Op het moment van dit onderzoek telde de benchmark 484.145 respondenten.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform