Logo
  • Nieuws
  • 4 oktober 2021
  • Bron: Cushman & Wakefield.

Kantooropname stijgt voor derde kwartaal op rij

De totale ingebruikname van kantoorruimte door huurders en eigenaren is sinds 1 januari van dit jaar 615.000 m². De aanhoudende stijging is een indicatie van een hernieuwde focus van kantoorgebruikers op hun huisvestingsvraagstukken aldus Cushman & Wakefield.

Beeld Kantooropname stijgt voor derde kwartaal op rij

Het weer oppakken van huisvestingstrajecten door kantoorgebruikers loopt parallel aan de langzaam wegebbende pandemie, de beperkende maatregelen als gevolg daarvan en de gunstige economische vooruitzichten. Het herstel van de kantorenmarkt werd in de eerste twee kwartalen van dit jaar ingezet en zet ook in het derde kwartaal zichtbaar door. Het positieve sentiment werd in de zomermaanden aangevoerd door kleinere kantoorgebruikers en bedrijven in de Tech-sector en wordt inmiddels gevolgd door grotere corporate organisaties.

Grote transacties

Dat zakelijke dienstverleners en de kantoorhoudende onderdelen van de industrie, handel- en transportondernemingen weer terug zijn, blijkt uit het toegenomen aandeel van deze sectoren in de kantorenopname van respectievelijk 29% en 25%. Deze stijging wordt veroorzaakt door hele grote transacties, zoals die van juridische dienstverleners De Brauw (18.000 m²) en DLA Piper (7.000 m²) op de Zuidas, en meerdere middelgrote transacties die in het hele land zijn geregistreerd - onder meer die van Hekkelman Advocaten & Notarissen in Nijmegen (3.200 m²) - en die van de financiële specialisten van BDO (3.200 m²) in Rotterdam. Het aandeel van de financiële dienstverlening in de kantorenopname reduceerde verder terwijl ook de overheid en andere non-profit instellingen ten opzichte van vorig jaar een stap terug deden.

Herijken huisvestingsstrategie

Jan Verhaegh, Head of Office Consultancy: “Kantoorgebruikers oriënteren zich nu vooral op het herijken van hun huisvestingsstrategie in lijn met de organisatiedoelstellingen op de middellange termijn. De periode van thuiswerken en de mate waarin dit een blijvend aspect zal zijn, in combinatie met een nieuwe functie van het kantoor, worden momenteel in kaart gebracht maar is nog niet overal uitgekristalliseerd. Wij zien vooral een trend richting ander gebruik van het kantoor in plaats van een trend naar minder kantoor. Het kantoor blijft de primaire hub om samen met collega’s en klanten te werken. Dat vertaalt zich dit jaar in een toenemende vraag”

Ingebruikname kantoren G5

Ongeveer 51% van de totale ingebruikname van kantoorruimte in 2021 vond plaats in de vijf grote steden (G5). Het aandeel van de G5 in de totale Nederlandse ingebruikname ligt daarmee op een opmerkelijk hoger niveau dan in 2020 (44%) en is weer in lijn met het langjarig gemiddelde. Amsterdam heeft dit jaar met 25% een belangrijk aandeel in de Nederlandse kantorenopname als gevolg van beschikbaar gekomen nieuwbouw. De toename van het aanbod heeft vooral in Amsterdam in belangrijke mate de nieuwe, hogere verhuisdynamiek mogelijk gemaakt.

De relatief ruime marktsituatie in Rotterdam maakt een vergelijkbare opnameontwikkeling met die van Amsterdam mogelijk. De kantorenmarkt in de havenstad zag vorig jaar de opname slechts licht terugvallen (-3% t.o.v. 2019) doordat er in vergelijking met de andere grote steden, relatief veel kantoorruimte beschikbaar was. Het huidige aandeel van Rotterdam (13%) in de totale landelijke kantooropname is sinds 2007 niet zo hoog geweest.

Vooruitblik kantooringebruikname 2021

Nog steeds koerst de totale ingebruikname van kantoren in heel Nederland over 2021 naar een niveau rondom de 1 miljoen m². Deze verwachting is gebaseerd op de geïdentificeerde vraag van kantoorgebruikers die nog in 2021 een nieuwe huurovereenkomst willen sluiten. Deze groep heeft vanwege expirerende huurcontracten hun huisvestingstraject weer opnieuw gestart. Op basis van de totale zoekvraag die in heel Nederland momenteel 400.000 m² omvat, verwacht Cushman & Wakefield een opname tot het eind van het jaar binnen de bandbreedte van het vijfjaargemiddelde (1,1 miljoen m2). Volledig herstel van kantooropname tot op pre-COVID niveau wordt door de adviseur verwacht in 2023, op voorwaarde van een gezonde aanbodsituatie op de kantorenmarkt. De initiële euforie omtrent thuiswerken is door opeenvolgende lockdowns naar de achtergrond verdreven. Van MKB tot multinational wordt nagedacht over de optimale inzet van het kantoor in het post-COVID tijdperk.

Jos Hesselink, Research Lead Nederland: “De Nederlandse economie heeft zich in de loop van 2021 zeer snel hersteld. Zorgen omtrent oplopende werkloosheid hebben plaatsgemaakt voor zorgen omtrent acute schaarste van personeel in vrijwel alle sectoren van de economie. Commerciële organisaties halen momenteel alles uit de kast om talent te verleiden voor hen te komen werken. Een belangrijke secundaire arbeidsvoorwaarde is het kunnen aanbieden van een inspirerende werkomgeving op kwalitatief hoogwaardige locaties. Dit maakt dat werkgevers ervoor waken om juist nu (wellicht te veel) kantoorruimte aan de markt terug te geven. Ook gelet op de relatief sterk stijgende huurprijzen op deze locaties als gevolg van de huidige aanbod schaarste de afgelopen jaren."

Producttips

Ook interessant

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform