Logo
  • Achtergrond
  • 11 april 2019
  • Bron Service Futures

Beïnvloed gedrag op de werkplek met 'nudging'

Het vergroten van de productiviteit en effectiviteit van medewerkers via de werkomgeving is een grote uitdaging voor veel organisaties. FM vervult hierbij een cruciale rol. Met name op het vlak van gedragsbeïnvloeding valt nog veel winst te behalen: maak kennis met 'nudging'.
Beeld Beïnvloed gedrag op de werkplek met 'nudging'

Nudging - letterlijk 'een duwtje geven' - verwijst naar het onbewust beïnvloeden van gedrag van mensen. Door gedragsverandering vanuit de persoon zelf te laten plaatsvinden, wordt verandering niet opgedrongen en daardoor als natuurlijker ervaren. De verandering wordt in kleine stappen genomen en de medewerker krijgt elke keer een klein zetje in de juiste richting. Vanuit de gedragspsychologie is bekend dat mensen onderbewust de bewegingen, houding en manier van spreken van anderen overnemen. Dit spiegelen vindt plaats in allerlei dagelijkse interacties.

Die wetenschap kan goed ingezet worden in gedragsverandering door FM'ers. Als een bepaalde houding of gedrag gewenst is van medewerkers, dan kunnen facilitair medewerkers daar een waardevolle bijdrage in leveren. Als zij getraind worden in het consequent laten zien van de juiste houding en gedrag, beïnvloeden zij hiermee de andere medewerkers. Stel, u wilt werkomgeving waarin medewerkers op informele wijze met elkaar omgaan en een toegankelijke sfeer heerst. U wilt dat alle medewerkers zichzelf kunnen zijn, waaronder uw hospitality-medewerkers. Het helpt dan niet als bijvoorbeeld beheerders van werkplekbeleving en receptie dat voorbeeld niet uitstralen. 

Gedragsverandering

Een andere manier om medewerkers te prikken tot zelfopgelegde gedragsverandering is de manier waarop u de werkomgeving inricht (workplace design). Stel, uw organisatie is er één waarin medewerkers van vergadering naar meeting naar overleg gaan; te veel en te lang ineffectief overleggen zorgt ervoor dat de productiviteit daalt. Het introduceren van staand vergaderen kan een goede manier zijn om onbewust het gedrag van de medewerkers te beïnvloeden. Door nudging gaat de efficiëntie van vergaderingen en daarmee de productiviteit omhoog.

Producttips

Ook interessant

Alerte gastvrijheid!
Download de gratis whitepaper

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform