Logo
  • Opinie
  • 16 oktober 2015

Is de Facility Manager in 2020 verdwenen?

Met Het Nieuwe Werken staan niet meer de faciliteiten centraal maar de medewerkers vormen nu de spil. Wat betekent dit voor de Facility Manager?

Sinds 2008 is het begrip Het Nieuwe Werken in opkomst. Voor die tijd spraken we vooral over kantoorinnovatie, flexwerken en thuiswerken. Het feit dat de term Het Nieuwe Werken inmiddels is doorgedrongen tot ons gewone taalgebruik, is een duidelijke aanwijzing van diens populariteit. Met Het Nieuwe Werken staan niet meer de faciliteiten centraal maar de medewerkers vormen nu de spil. De medewerker krijgt de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en wordt afgerekend op resultaat en niet meer op aanwezigheid en uitgevoerde taken. Binnen veel organisaties wordt dus gewerkt aan een mindset verandering. Deze omschakeling vraagt veel van medewerkers, maar ook van het management binnen de organisatie. Er moet een nieuw ritme ontstaan, met nieuwe samenwerkingsstijlen.

Huisvestingskosten omlaag

Het nieuw gevonden ritme leidt ertoe dat aanwezigheid en bereikbaarheid bijvoorbeeld niet meer vanzelfsprekend zijn. Met als gevolg dat het regisseren en plannen van live of telefonische interactie belangrijker wordt. Toch blijft de rol van kantoren ter ondersteuning van werkprocessen belangrijk. Doordat we ons beseffen dat kantoorruimte veel effectiever kan worden benut, kunnen de huisvestingskosten omlaag. Hier staat wel tegenover dat er enerzijds meer geïnvesteerd zal moet worden in ICT, telecommunicatie en multi-media voorzieningen. Anderszijds moet de kantoorruimte echt een aantrekkelijke plek zijn, waar je vrijwillig graag bent, vanwege fijne collega’s en goede faciliteiten. Het kantoor krijgt zo de functie van een soort clubhuis waar je inspiratie opdoet, uitwisselingen hebt waar je energie van krijgt, maar waar je ook met je persoonlijke vragen terecht kan en feedback kunt krijgen.

Technische ontwikkelingen

De organisatieveranderingen gaan duizelingwekkend snel, dit geldt ook voor de technische ontwikkelingen. Denk bij dit laatste maar aan de ontwikkeling van zakelijke apps voor onder andere videoconferencing of het omzetten van audio naar tekst. Door intelligente vervoerssystemen zullen de mogelijkheden om werk en autorijden/ treinreizen te combineren verder toenemen.

Samenhang versterken

Wat behelst dit voor de facility manager die de verantwoordelijkheid draagt om dit te organiseren? De ontwikkeling van Het Nieuwe Werken zorgt binnen het facilitymanagement voor grote veranderingen. Hoe kan een facility manager zijn huisvesting nog organiseren, als iedereen vrij is om te werken waar en wanneer hij of zij het maar wilt? Wat is de ideale omgeving om individueel te innoveren, om op afdelings- en op teamniveau aan sociale innovatie te werken? Maar ook het productiviteitsvraagstuk krijgt een nieuwe lading, namelijk hoe de productiviteit meten in zo’n dynamische omgeving? Een van de effecten van deze nieuwe vragen is het versterken van de samenhang tussen huisvesting, ICT, HRM en facilitymanagement. Medewerkers, en dus de organisatie, zij gebaat bij optimale ondersteuning. Deze moet gezien de nieuwe manier van (samen)werken écht integraal zijn.

Employee support management

Vanuit TFM spreken we daarom van ‘human support’ of ‘employee support management’ in plaats van facility management. De employee support manager moet zich werkelijk gaan verdiepen in de activiteitenontwikkeling van de medewerker op detailniveau. Dit blijft een continu proces, een employee support concept is nooit af en zal continu doorontwikkelen op het individuele niveau van de medewerker. De medewerker heeft zelf ook een actieve rol in het nadenken over zijn noodzakelijke ondersteunende middelen maar ook in het precies definiëren van zijn patronen en werkzaamheden. Het begrip beeldschermwerk is inmiddels veel te grof gedefinieerd en biedt geen houvast meer hoe je deze taken moet ondersteunen. Uit onderzoek blijkt ook dat medewerkerstevredenheid stijgt als medewerkers betrokken worden bij het inrichten van hun omgeving en dus invloed hebben op hun eigen employee support concept. De grote uitdaging wordt om al deze informatie en behoeftes om te zetten in concrete kwaliteitsproducten die werkelijk ‘supporten’. Daarnaast moet men hieruit generieke patronen herleiden die goed te hanteren zijn en die vanuit een operational excellence drive optimaal georganiseerd worden.
Juist organisaties die in staat zijn om een optimaal employee fit te realiseren tussen behoefte en support, zullen de koplopers worden in innovatie, aantrekkelijk werkgeverschap en uiteindelijk bedrijfsresultaat. Het wordt tijd dat het begrip human capital echt wordt vorm gegeven binnen organisaties. Een eenvoudige stap om hiermee te beginnen is door middel van human of employee support.

De Facility Manager in zijn huidige hoedanigheid zal daarom in 2020 niet meer bestaan.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform