Logo
  • Nieuws
  • 4 januari 2017
  • Peter Bekkering

5 belangrijke opdrachten voor strategisch FM

De facility manager krijgt een nieuwe rol, omdat veel facilitaire bedrijven steeds meer kiezen voor outsourcen en regiemodellen. Maar hoe zorg je er in die rol voor dat de strategie voldoende aansluit bij de visie, missie en strategie van de organisatie?

Beeld 5 belangrijke opdrachten voor strategisch FM

Door organisatiesensitief te zijn en te kiezen voor integraliteit, aldus Hans Bloemen, managing partner van Ucility en docent van de leergang Facilitair Strategisch Partner van FMM Academy. “De ‘oude’ facility managers waren peoplemanagers, lijnmanagers die dagelijks mensen aanstuurden. De ‘nieuwe’ facility managers daarentegen moeten meer regisseurs c.q. bedrijfskundigen zijn. Zij denken veel meer vanuit een bedrijfskundige optiek, gericht op inkoopmanagement en contractmanagement.”

In de visie van Bloemen vraagt dit andere skills van de ‘oude’ facility lijnmanagers, die vanuit operationele aansturing werkzaam waren. Eigenlijk verhuizen deze taken naar de opdrachtnemer en in een aantal gevallen zou de ‘oude’ facilitair manager moeten worden vervangen door de anders geschoolde regisseur.

Corporate identity

Bloemen vindt dat facilitaire bedrijven en regisseurs ervoor moeten waken om een eigen positie in te willen nemen ten opzichte van het moederbedrijf. “Ze moeten zich focussen op de corporate identity van hun organisatie. Dat wil zeggen voldoen aan de eisen en verwachtingen van hun organisatiedoelstelling, klantverwachting, interne supportbehoefte en cultuur. De realisatie van facilitaire vraagstukken vraagt per omgeving een eigen manier van oplossen. Zo hebben organisaties als retailers en politie een meer ad hoc en directe actiegerichtheid in aansluiting op hun kernproces, terwijl bij anderen een meer proces- en proceduregerichte reactie wordt verwacht zoals bij banken en gemeenten. Dat vereist dus ook een facilitaire manager met een andere attitude.”

Bij die corporate identity zijn niet alleen de strategie, visie en missie van het concern belangrijk, maar ook de verwachtingen van enerzijds de externe klanten of omgeving van het bedrijf; en anderzijds van de interne klanten, dus de medewerkers. “Bij dat laatste gaat het ook om wat medewerkers nodig hebben om aan de verwachtingen van externen van het concern te voldoen.” Uiteindelijk gaat het er volgens Bloemen om, dat het facilitaire bedrijf niet een eigen, maar een aansluitende visie moet ontwikkelen.

Vijf belangrijke opdrachten voor strategisch FM

  1. De visie van FM moet aan de visie van de organisatie gekoppeld zijn;
  2. FM moet antwoord hebben en inspelen op maatschappelijke veranderingen;
  3. FM moet voor een integrale benadering in haar oplossingen zorgen;
  4. FM moet de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen volgen en vertalen;
  5. FM moet zich realiseren dat ze mét en voor mensen werkt.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform