Logo
  • Nieuws
  • 14 december 2017
  • Bron: Nestle

De vijf nieuwe rollen van de facility manager

De functie van facility manager verandert de komende jaren sterk. Technologische en maatschappelijke trends zijn van invloed op de werkvloer en op de strategie van bedrijven. De facilitair manager krijgt er meer taken bij. Vijf toptrends raken facility management het meest.

Beeld De vijf nieuwe rollen van de facility manager

Data-manager

Door internet of things en app-gericht werken wordt er in kantoren steeds meer data verzameld waarmee facility management op maat kan inspelen op gebruikersbehoeften en de mate van onderhoud. De facility manager wordt data-manager.

Belevenisregisseur

Om mensen te binden en te boeien en fit te houden, zetten steeds meer werkgevers in op beleving. Ruimtes die creativiteit stimuleren, fitheids bevorderende concepten, mental health concepten concepten: allemaal om de beleving van de medewerker op het werk te verbeteren. De facility manager wordt belevenisregisseur.

Duurzaamheidsmanager

Duurzaam wordt het nieuwe normaal. De roep hierom vanuit de directie, de medewerkers en de markt wordt steeds groter. De facility manager heeft in grote mate de sleutels in handen om kantoren duurzamer in te richten. De facility manager wordt duurzaamheidsmanager.

Flexmanager

Flexibele werkplekken zijn inmiddels vanzelfsprekend. Maar de inzet op flexibele werktijden, flexibele systemen (cloudcomputing) en flexibele processen gaat door. De facility manager wordt flexmanager.

Dienstenmanager

De trend verschuift steeds meer van het inkopen van producten naar de inkoop van diensten. Om het simpel te zeggen: u koopt geen lampen meer maar licht, waarbij de leverancier van de dienst verantwoordelijk is voor de armaturen, lampen, stroom en het onderhoud en recycling van het restmateriaal. De facility manager wordt dienstenmanager.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform