Logo
  • Nieuws
  • 22 oktober 2019
  • Bron: RvO

Internetconsultatie wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Tot en met 6 november 2019 kunt u reageren op het concept van de wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012. Met deze regeling wordt de herziening van de Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen (EPBD) opgenomen in de Nederlandse regelgeving.

Beeld Internetconsultatie wijziging Regeling Bouwbesluit 2012

Het doel van de EPBD is het stimuleren van een verbeterde energieprestatie voor gebouwen. Dit moet resulteren in een dalend energiegebruik van gebouwen in de Europese Unie. Op 9 juli 2018 is de herziening van de EPBD in werking getreden. Deze herziening moet uiterlijk 10 maart 2020 in Nederland zijn geïmplementeerd.

Gewijzigde eisen

In de conceptwijziging zijn onderdelen opgenomen over: de bepalingsmethode en documentatie-eisen voor de energieprestatie van installaties de systeemeisen voor het installeren, dimensioneren, inregelen en instellen van installaties het installeren van een thermostaat of systeem voor het regelen van de temperatuur per verblijfsruimte of -gebied de keuringen van verwarmings- en airconditioningsystemen met een nominaal vermogen vanaf 70 kW. 

Voortgang herziening

Voor de implementatie zijn er diverse gesprekken gevoerd met stakeholders. Ook is er inbreng van stakeholders verzameld tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari 2019. Deze inbreng is verwerkt in het conceptbesluit. Van 12 juli tot en met 12 augustus 2019 vond er over dit besluit al een internetconsultatie plaats. De resultaten hiervan vindt u op de webpagina Wijziging Bouwbesluit 2012 2e herziening EPBD. Reageren U kunt tot en met 6 november deelnemen aan de internetconsultatie.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform