Logo
  • Nieuws
  • 10 juli 2018
  • Bron: Loyens & Loeff

Verplicht energielabel C: per 1 oktober start voorbereiding

Vanaf 2023 moeten alle kantoorgebouwen die groter dan 100 m2 zijn een energielabel C of hoger hebben. En de verwachting is dat alle kantoren in 2030 gemiddeld energielabel A moeten hebben. Een en ander is vastgelegd in een wijziging van het Bouwbesluit 2012, die per 1 oktober 2018 ingaat.

Beeld Verplicht energielabel C: per 1 oktober start voorbereiding

Naar schatting moeten bij meer dan helft van de kantoren in Nederland maatregelen genomen worden om aan deze aanstaande verplichting te voldoen. Het is dus belangrijk om bij de bouw, aankoop en (ver)huur of renovatie van een  kantoor alvast rekening te houden met de verplichting. Voor een kantoorgebouw dat nu wordt gebouwd, gekocht of ver-/gehuurd met label D t/m G, zullen naar verwachting binnen nog geen vijf jaar (energiebesparende) maatregelen moeten worden getroffen, zodat het gebouw in 2023 aan alle eisen voldoet. De kosten die hiermee gemoeid zijn, kunnen aanzienlijk oplopen.

Er gelden overigens wel enkele uitzonderingen op de label C-verplichting voor:

  • kantoorgebouwen die een kantoorfunctie van minder dan 50% hebben;
  • kantoorgebouwen met een totaal oppervlak van 100m2 of minder;
  • rijksmonumenten;
  • een kantoorgebouw dat er niet langer dan 2 jaar zal staan;
  • en indien de kosten voor de maatregelen die moeten worden genomen om aan de verplichting te voldoen, een terugverdientijd hebben van 10 jaar of langer.

Op het niet voldoen aan de label C-verplichting staat een sanctie dat het kantoor niet meer mag worden gebruikt. De gemeenten zullen toezien op de naleving. Met de Energiebesparingsverkenner Kantoren van RVO kunt u een indicatie krijgen hoe u aan de Energielabel C verplichting kunt voldoen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform