Logo
 • Nieuws
 • 22 november 2018
 • Bron: RVO

Nieuwe overheidsgebouwen vanaf 1 januari 2019 BENG-proof

De Europese richtlijn EPBD stelt dat overheidsgebouwen een voorbeeldfunctie hebben. Daarom moeten nieuwe overheidsgebouwen bij aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2019 al aan de BENG-eisen voldoen. Voor alle overige nieuwbouw (woningbouw en utiliteitsbouw) geldt dat vanaf 1 januari 2020.

Beeld Nieuwe overheidsgebouwen vanaf 1 januari 2019 BENG-proof

De BENG-eisen vervangen de energieprestatiecoëfficient (EPC). In de praktijk betekent dit dat de energieprestatie van nieuwbouw wordt vastgesteld aan de hand van drie eisen en is het niet langer mogelijk om de eisen onderling te compenseren. 

De 3 BENG-eisen zijn:

 • De maximale energiebehoefte in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • Het maximale primair fossiel energiegebruik, eveneens in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar
 • Het minimale aandeel hernieuwbare energie in procenten

Wat is een overheidsgebouw?

In de wijziging van het Bouwbesluit 2012, Stb 2015,425 staat dat nieuwe gebouwen waarvan de overheid eigenaar is en waarin overheidsinstanties zijn gevestigd, na 31 december 2018 bijna energieneutraal zijn. Dit roept de vraag op wat in deze context wordt verstaan onder een overheid en een overheidsinstantie. Een gebouw is een overheidsgebouw:

 • dat eigendom is van rijk, provincie, gemeente of waterschap
 • en wordt gebruikt door rijk, provincie, gemeente, waterschap of een bij wet ingestelde ZBO of adviesraad. Bij rijk, provincie, gemeente en waterschap spreekt dit vanzelf. Hieraan worden ook organisaties in het openbaar bestuur toegevoegd. Kenmerkend voor deze organisaties is dat zij zijn ingesteld bij wet en dat ze voor het overgrote deel van hun budget afhankelijk zijn van belastinggelden.

Wat is geen overheidsgebouw

Gebouwen die niet als overheidsgebouw worden gezien, zijn private instellingen met een publieke taak, zoals:

 • Zorginstellingen
 • Welzijnsinstellingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Onderwijsinstellingen

BENG-eisen overgangsjaar 2019

Speciaal voor overheidsgebouwen is een BENG-berekeningswijze ontwikkeld voor het overgangsjaar 2019.
De berekeningswijze voor alle nieuwbouw (de NTA 8800) wordt pas op 1 januari 2020 ingevoerd.

Deze ‘BENG-berekeningswijze 2019’ voor overheidsgebouwen geldt vanaf 1 januari tot en met 31 december 2019. Het gaat daarbij om het aanvragen van een omgevingsvergunning voor nieuwbouw van drie typen overheidsgebouwen, te weten:

 • kantoorgebouwen >100 m2
 • cellengebouwen
 • bijeenkomstgebouwen

Nieuw te bouwen overheidsgebouwen die buiten een van deze categorieën vallen, zijn in 2019 EPC-plichtig.
Vanaf 1 januari 2020 vervalt  de (tijdelijke) BENG berekeningswijze die in 2019 wordt gebruikt. Vanaf dat moment is er nog maar één berekeningswijze, de NTA 8800, die geldt voor àlle nieuwbouw, inclusief overheidsgebouwen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform