Logo
  • Nieuws
  • 14 februari 2022
  • Foto: Ceescamel
  • Bron: Dutch Green Building Council (DGBC)

Aanbevelingen losmaakbaarheid uit casestudy Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

Dutch Green Building Council heeft samen met Alba Concepts in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouw (RVO.nl) de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam gebruikt om restwaarde en losmaakbaarheid in de praktijk te onderzoeken. Inmiddels wordt dit voorbeeld van circulair bouwen naar een nieuwe locatie in Enschede verhuisd. De casus en de ervaringen en lessons learned over restwaarde en losmaakbaarheid in de praktijk delen de betrokken partijen in het rapport Circular Buildings - Meetmethodiek losmaakbaarheid casestudy Tijdelijke Rechtbank Amsterdam. We lichten hier de aanbevelingen uit.

Beeld Aanbevelingen losmaakbaarheid uit casestudy Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

De Tijdelijke Rechtbank is een van de eerste voorbeelden van hoogwaardig hergebruik in de praktijk. Vrijwel alle bouwmaterialen gaan mee. Slechts een kleine hoeveelheid wordt elders hergebruikt. De kennis en ervaringen bij het project van de Tijdelijke Rechtbank zijn dan ook uitstekend bruikbaar om ‘losmaakbaarheid’ te toetsen aldus de DGBC. Ook geeft deze casus nuttige inzichten in de financiële restwaarde van een her te gebruiken gebouw. Tenslotte is dit onderzoek een waardevolle oefening om de losmaakbaarheidsindex te evalueren.

De aanbevelingen:

  • Vertaal de kosten en baten ook naar CO2-emissies en milieu-impact. Naast de kosten zou het goed zijn om de milieu-impact (MKI) of CO2-uitstoot van sloop mee te nemen, bijvoorbeeld in aanbestedingen;
  • Pas de strategie voor losmaakbaarheid in de ontwerpfasen toe op het juiste schaalniveau: op product of elementniveau. De trap van de Tijdelijke Rechtbank is een goed praktijkvoorbeeld van losmaakbaarheid versus arbeidskosten voor hergebruik en demontage. Vanuit het ontwerp van cepezedprojects is deze per trede losmaakbaar te demonteren. Lagemaat BV wil het liefst zo groot mogelijke elementen demonteren en hergebruiken, om de arbeidskosten zo laag mogelijk te houden. Deze afweging moet al gemaakt worden bij het ontwerp van het gebouw. Mogelijk heeft het consequenties voor de volgordelijkheid van de bouw;
  • Stuur in het ontwerp met betrekking tot losmaakbaarheid op de verschillende Layers of Brand (Structure, Skin, Services en Spaceplan) ook in relatie tot de te kiezen ontwerpstrategie op de R-ladder.
  • Laat demontage partijen meekijken bij het ontwerp. Zaken die de architect ogenschijnlijk slim had gedetailleerd, blijken in de praktijk niet altijd handig - en andersom. Een gebouw uit elkaar halen is wezenlijk anders dan een gebouw in elkaar zetten of (traditioneel) slopen. Dit zou beter erkend moeten worden door demontage-experts te laten meedenken in de ontwerpfase.
  • Maak een demontageplan onderdeel van het gebouwpaspoort. Een gebouwpaspoort moet ook een demontageplan of vergelijkbare technische informatie bevatten. Hoe toegankelijk zijn de elementen, producten en materialen, hoe is daar bij ontwerp en realisatie over nagedacht? Alleen een hoeveelhedenstaat in een paspoort zou je als onvolledige informatie kunnen beschouwen.
  • Zorg voor een bepaalde overdimensionering van het toekomstige gebouw ten opzichte van het ‘donorgebouw’. Of andersom, dat je donorgebouw kleiner is dan je nieuw te realiseren gebouw. Zoek bij een nieuw project naar een bestaand project wat kleiner is. Hierdoor is de tijdelijke opslag en logistiek van hergebruik eenvoudiger, en zijn deze kosten lager. 1-op-1 hergebruik zorgt voor hogere (logistieke en opslag) kosten.

Lees hier meer over de casus Tijdelijke Rechtbank Amsterdam en download rapport

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform