Logo
  • Achtergrond
  • 16 september 2016
  • Peter Bekkering

Stappenplan Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)

Naar verwachting wordt in het Bouwbesluit geëist dat vanaf 2018 nieuwe overheidsgebouwen Bijna Energie Neutraal zijn, en vanaf 2020 ook alle andere nieuwe gebouwen. Maar hoe zorg je ervoor dat die gebouwen ook comfortabel voor de eindgebruikers zijn en dat de onderhoudskosten te dragen zijn?
Beeld Stappenplan Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG)

Stap 1: Geef sturing aan de hele levenscyclus

De facility manager moet kijken hoe hij zijn doelstelling (een goed functionerend en Bijna Energie Neutraal Gebouw) wil vertalen in een vraagstelling en een contractvorm voor prestaties, die de hele levenscyclus – ontwerp, realisatie en exploitatie – omvatten. Daarbij stelt hij eisen aan de primaire behoeften: waar moet het gebouw voor dienen en wat zijn de omstandigheden waarin de gebruikers goed kunnen presteren of anders gezegd eisen voor het welzijn van de gebruikers. Dit laatste betekent concrete prestatie-eisen op het gebied van binnentemperatuur en CO2-niveau. Eisen die overigens per ruimte kunnen verschillen,afhankelijk van de grootte van de ruimte, het doel van de ruimte en de intensiteit  van het gebruik.

Stap 2: Daag leveranciers uit

In deze stap legt de facility manager het risico bij de leveranciers en daagt hen uit om slimme investeringen te bedenken om de door de facilty manager aangegeven doelstellingen te bereiken. Noch de directie noch de facility manager moeten dat zelf doen. De facility manager vraagt alleen tegen een bepaald budget een bepaalde hoeveelheid energiekosten en prestaties. Vervolgens laat hij aan de leverancier over hoe en met welke installaties hij dat wil invullen.

Stap 3: Investeer gericht

De risiscodragende partijen moeten maximaal investeren in zaken met een technische levensduur, die langer is dan de levensduur van de huisvesting. Zoals maximale isolatie, een perfecte luchtdichtheid van de schil en een optimaal casco. Bij componenten en installaties daarentegen waarbij de ontwikkelingen snel gaan en de vervangingstijd korter is, is het niet nodig om altijd voor de technisch meest geavanceerde oplossing te kiezen. Standaard zijn tegenwoordig al het gebruik maken van warmtepompen, warmteterugwinning in de luchtinstallatie, toerenregeling in ventilatie- en cv-systeem en LED-verlichting.

Stap 4: Spreek een goede monitoring af

Omdat een contract met prestatie-eisen voor de complete levenscyclus wordt afgesloten is het van belang dat de prestaties, die nodig zijn voor een BENG-gebouw, goed worden gemonitord. Daarbij moet de facility manager zich realiseren dat moderne gebouwen complexe machines zijn. Het is aan te bevelen dat de controle wordt gedaan door een onafhankelijke derde partij.

Stap 5: Beloon goed gedrag en bestraf slecht gedrag

De facility manager doet er goed aan de controle zo in te richten dat een goede score leidt tot minder controles en een slechte score tot meer controles. Hij beloont en bestraft dus het vertrouwen dat hij in de risicodragende partij heeft gesteld. Dit alles kan worden vormgegeven in systeemgerichte contractbeheersing.

Bron: Rob Kersten, Hoofd expertisecentrum bij HEVO B.V. en Willem Adriaanssen, Partner bij HEVO B.V. HEVO B.V. is gespecialiseerd in huisvestingsadvies voor de hele levenscyclus, aanbestedingen  en projectmanagement.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform