Logo
  • Nieuws
  • 18 december 2017
  • Lieke Hettema en Iwan van Eldijk
  • Bron: FMN

Welke rol speelt facility bij de uitstoot van CO2?

Gebouwen zijn voor meer dan veertig procent verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van het Nederlandse energieverbruik, dus daar is voor facility managers veel winst te behalen. Planon heeft onderzoek laten uitvoeren bij financiële instellingen in ons land en bekeken in hoeverre duurzaamheid - en met name CO2-uitstoot - bij organisaties een kernthema is en welke rol FM hierin heeft.

Beeld Welke rol speelt facility bij de uitstoot van CO2?

Uit het onderzoek kwam naar voren dat het implementeren van duurzaamheidsbeleid versnipperd is in de organisatie en zelden structureel wordt ingebed. FM lijkt dé afdeling te zijn om de verantwoordelijkheid van duurzaamheid op te pakken, mede doordat de facilitaire afdeling in de dagelijkse praktijk verantwoordelijk is voor het beheer van gebouwen.

Wat opviel in de resultaten van het onderzoek is dat de facilitaire afdeling weinig grip heeft op de CO2-uitstoot van andere afdelingen. Acties die CO2-uitstoot terugdringen of laten toenemen, worden namelijk nauwelijks vastgelegd. Vaak is de facilitaire afdeling veel tijd kwijt om gegevens met betrekking tot CO2-uitstoot te verzamelen van andere afdelingen.

Volwassenheidsniveaus 1 en 2

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is een aantal volwassenheidsniveaus herkend op het gebied van duurzaamheid bij organisaties (zie afbeelding hieronder). De volwassenheidsniveaus zijn ingedeeld in ad hoc, beheerst, gestandaardiseerd, gemanaged en geoptimaliseerd. Deze niveaus samen kunnen als meetlat fungeren voor jou als organisatie. Waar staat jouw organisatie op dit moment en waarin kun je je verder ontwikkelen om een hoger volwassenheidsniveau te bereiken?

Bij het eerste niveau, ad hoc, is een organisatie nog weinig actief bezig met het terugdringen van CO2-uitstoot. Er is nog geen duurzaamheidsbeleid, noch -doelstelling en de organisatiebetrokkenheid is laag. De organisatie moet het hebben van gemotiveerde individuele medewerkers. Om op het tweede niveau te komen, dient CO2-verbruik vastgelegd te worden. Dit kan in een softwareprogramma als Microsoft Excel. Verder voldoen organisaties op niveau beheerst aan wetgeving, maar is het verder nog onduidelijk wie waar in de organisatie met welke duurzaamheidsactiviteiten bezig is.

Volwassenheidsniveaus 3 en 4

Organisaties die zich op niveau 3, gestandaardiseerd, bevinden, hebben een beginnend draagvlak, waarbij een groot aantal medewerkers zich inzet voor CO2-reductie. Duurzaamheidsbeleid en -doelstellingen zijn opgesteld, worden nageleefd en teruggekoppeld. Verbruiksgegevens worden gedetailleerder vastgelegd in een pointsolution.

Organisaties die op niveau 4 zitten, gemanaged, zijn een stuk verder in het proces van ultieme CO2-reductie dan organisaties op niveau 1. Bij een gemanagede organisatie zijn duurzaamheidscertificaten aanwezig, spant de meerderheid van de medewerkers zich in voor CO2-reductie en wordt er moeite gedaan het imago en de waarde van de organisatie te verbeteren. Dit vierde niveau biedt de ideale omstandigheden om een Integrated Workplace Managementsystem (IWMS)  aan te schaffen. Hiermee kunnen met behulp van slimme meters verbruiksgegevens verzameld, geanalyseerd en gemonitord worden. Dit in combinatie met andere softwareoplossingen in eenzelfde systeem.

Wanneer een organisatie echter CO2-uitstoot heeft opgenomen in haar kernwaarden en integraal draagvlak heeft, hoort deze organisatie bij het hoogste volwassenheidsniveau, geoptimaliseerd. Deze organisaties zijn vaak transparant naar de buitenwereld en zijn bezig met het continu verbeteren van de gehele organisatie.

Maatregelen en acties

Nadat je weet in welke volwassenheidsfase jouw organisatie zit en je kunt zien wat een hoger niveau van jou vereist, kun je kijken welke concrete stappen mogelijk zijn om jouw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau te brengen. Automatisering kan hierbij een succesfactor zijn. Het is belangrijk dat duurzaamheid in de kern van jouw organisatie verankerd is. Hoe meer duurzaamheid deel uit maakt van de kernwaarden van jouw organisatie, hoe hoger het volwassenheidsniveau waar de organisatie zich bevindt. Dit geldt ook voor een langetermijnvisie. Hierdoor raak je bewust van waar je als organisatie naartoe wilt op het gebied van duurzaamheid, CO2-uitstoot.

Daarnaast kan een kennisgroep, een zogenoemde expertgroep, opgericht worden. Deze expertgroep dient integraal vertegenwoordigd te zijn om draagvlak en kennisdeling te bewerkstelligen. Jij als FM’er kan hierin de sturende factor zijn die de expertgroep leidt, jij geeft ondersteuning en hebt daarmee direct de connectie richting de strategie. In een versnipperende organisatie is behoefte aan zo’n rol. Jij zorgt ervoor dat de expertgroep actualiteiten kan behandelen en er oplossingen gevonden kunnen worden om de CO2-uitstoot terug te dringen. FM positioneert hier zich als duurzaamheidsspil in de organisatie.

Automatisering kan dienen als katalysator om versnippering te voorkomen. Als verbruiksgegevens in één systeem worden geregistreerd, heeft de hele organisatie inzicht in dezelfde gegevens en kan hier ook op worden gerapporteerd. Hierdoor kan er integraal worden geanalyseerd en worden verbeterd. Rapportages geven inzicht in uitstoot van CO2 van de hele organisatie en transparantie zorgt ervoor dat iedereen werkt aan dezelfde doelstellingen.

Planon is een internationale softwareleverancier die organisaties ondersteunt organisaties bij het integraal stroomlijnen van alle bedrijfsprocessen rondom gebouw, mens en werkplek. Planon-oplossingen realiseren efficiency, duurzaamheid en kostenreductie in deze processen en dragen concreet bij aan klanttevredenheid en productiviteit.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform