Logo
  • Nieuws
  • 10 december 2018
  • Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Resultaten energieconvenanten 2017 bekend

Nederlandse bedrijven bespaarden in 2017 meer energie dan in 2016. Het gaat om de bedrijven die deelnemen aan de energieconvenanten. De besparing via zogeheten energieconvenanten in 2017 is gelijk aan het jaarlijkse verbruik van 215.000 huishoudens. In 2016 waren dat 115.000 huishouden.

Beeld Resultaten energieconvenanten 2017 bekend

Op 4 december 2018 informeerde de minister van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer hierover met een Kamerbrief.

Nederlandse bedrijven hebben met de overheid afgesproken hoeveel energie ze zullen besparen van 2017 tot en met 2020. De uitgangspunten staan in de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie - MJA3/MEE. Deze vertegenwoordigen gezamenlijk ruim 80% van het industriële energieverbruik en 25% van het totale energieverbruik in Nederland.

In 2017 waren 1.059 bedrijven aangesloten, verdeeld over 7 sectoren in de MEE en 33 sectoren in de MJA3.

Nederlandse Spoorwegen 100% duurzame elektriciteit

Eén van de deelnemers aan MJA3 is de Nederlandse Spoorwegen (NS). Ten opzichte van 2005 is het spoorbedrijf in 2017 per saldo 26% energie-efficiënter geworden. Dit kwam onder andere door de inzet van volledig gereviseerde intercity’s en nieuwe sprinters. Die zijn een stuk energie-efficiënter dan de oudere modellen.

Mijlpaal is dat de treinen en stations sinds vorig jaar voor 100% duurzame elektriciteit gebruiken. “De volgende stap is ons gasgebruik”, zegt Freek Dankers, Contractmanager Energie. “In 2020 moeten alle gebouwen op onze stations met groen gas worden verwarmd.”

Primeur: Datacenter deelt restwarmte

Het KPN/NLDC-datacenter in Aalsmeer realiseert als MJA3-deelnemer dit jaar een doorbraak. Binnenkort deelt het zijn restwarmte met de buurt, waardoor het energieverbruik daar omlaag gaat. Het wordt daarmee het eerste datacenter in Nederland dat restwarmte hergebruikt. De ambitie van gemeente Aalsmeer is om CO2-neutraal te worden. "Daar werken we graag aan mee”, zegt Jeroen Vollmuller van KPN/NLDC.

Het datacenter richt zich nu op nieuwbouwprojecten en gaat restwarmte uitwisselen met een sporthal en een nog te bouwen scholencomplex.

Ambities nog niet gehaald

Hoewel de ambities voor de laatste vier jaar van de convenanten hoger liggen dan de voorgaande periode van 2013 – 2016 is er vertraging in de uitvoering. Een deel van de maatregelen is naar 2018 doorgeschoven. De verwachting is wel dat de deelnemers in 2018 de geplande resultaten zullen halen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform