Logo
  • Nieuws
  • 7 december 2017
  • Bron: Vastgoed Journaal

High Tech Campus wil duurzaamste van Europa worden

De High Tech Campus in Eindhoven moet in 2025 de duurzaamste campus van Europa zijn. Zeven grote facilitaire partners hebben hiervoor een uniek samenwerkingsconvenant getekend, waarmee de hoogst haalbare efficiëntie en duurzaamheid wordt nagestreefd.

Beeld High Tech Campus wil duurzaamste van Europa worden

Het convenant is gesloten tussen Beelen (afval), CSU (schoonmaak), Dolmans (landschap), Eurest (horeca), KIEN Facility Management, Strukton Worksphere (techniek) en Trigion (beveiliging). Door het convenant delen de facilitaire partners van de campus kennis en kunde omtrent duurzaamheid met elkaar. "Met de beveiliging kunnen we bijvoorbeeld beter afstemmen op welke locaties en tijden we de gebouwen kunnen betreden," aldus Peter van Gils, directeur van afvalbedrijf Beelen op Vastgoedjournaal.nl. "Met de voedselleverancier wordt gekeken hoe de afvalstromen afkomstig van de horeca op de campus beter benut kunnen worden. Bijvoorbeeld door het al op het terrein te vergisten."

Elke facilitaire partner is specialist in duurzaamheid binnen het eigen vakgebied. "Die expertise wordt nu gekoppeld om de hele campus naar het hoogste duurzame niveau te tillen. Dat model kan natuurlijk ook bij andere campussen, scholen of bedrijventerreinen toegepast worden." Van Gils noemt het daarom ‘een model voor de toekomst’. Niet alleen vanwege het duurzame karakter, maar ook vanwege de voordelen voor de vastgoedeigenaar. "Het is niet meer nodig om met elke contractpartij apart af te spreken, of uit te zoeken welke partij je bij een bepaalde vraag moet hebben. Dat wordt nu namelijk als coalitie opgepakt.’’

Sensoring

De eerste business cases zijn inmiddels van start gegaan, maar ondertussen wordt er druk gezocht naar nieuwe manieren om nog efficiënter te werken. Van Gils: "We kijken naar de mogelijkheden met sensoring. Als een sensor onder een bureau zit en registreert hoe vaak deze bezet is en er automatisch een signaal afgaat wanneer er schoongemaakt moet worden, kan je daar veel winst behalen. Hetzelfde geldt voor afvalcontainers. Als wij precies kunnen voorspellen wanneer deze vol zijn, kunnen wij onze routes efficiënter rijden."

Producttips