Logo
  • Nieuws
  • 14 mei 2020
  • Bron: Klimaatakkoord.nl

Duurzame eisen aan bedrijven en investeringen: voor zomer contouren nieuw beleid

Zal de coronacrisis leiden tot gedragsverandering, andere bedrijfsprocessen, verdienmodellen, structurele veranderingen? En wat moeten we per se niet doen? Als aanzet is het kabinet nu al bezig met een groen economisch herstelpakket. De contouren daarvan zullen nog voor de zomer duidelijk worden.

Beeld Duurzame eisen aan bedrijven en investeringen: voor zomer contouren nieuw beleid

Hoe kunnen klimaatmaatregelen de economie helpen om uit de coronacrisis te komen? Met het webinar Groen Herstel wilde het Klimaatplatform de kansen inventariseren voor een duurzaam herstel. Het webinar, onder voorzitterschap van Ed Nijpels en met inleiders Niels Kastelein (EZK), Mathijs Bouman (economisch commentator), Frank Elderson (DNB) en Olof van der Gaag (NVDE), leverde diverse suggesties op. Bijna de helft van de 240 deelnemers had ook een actieve inbreng. 

Herstelpakket

Niels Kastelein, directeur Klimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK): “We gaan niet opnieuw onderhandelen over het Klimaatakkoord.” De doelstelling, 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, staat dus als een huis, “maar het pad daar naartoe kan door de crisis wat anders verlopen. De focus ligt op het in de lucht houden van bedrijven.” Als voorbeeld noemde Kastelein het recente voorstel voor een CO2-heffing voor de industrie, die door de coronacrisis bij de start relatief laag zal zijn.
Over dat aangepaste pad ontstonden de belangrijkste verschillen in visie tussen de inleiders. Frank Elderson van De Nederlandse Bank en Olof van der Gaag van de NVDE zien veel kansen om groene investeringen te versnellen. Van der Gaag wijst op een onderzoek dat uitwijst dat het Klimaatakkoord tot 2030 zo'n 70.000 banen genereert, terwijl er maar 10.000 elders verloren gaan. Econoom en journalist Mathijs Bouman denkt juist dat Nederland die kansen niet gaat benutten. "Ik ben voor klimaatbeleid, maar ik zie de versnelling niet gebeuren na deze crisis. Wij zijn de eerstvolgende paar jaar bezig met andere dingen, zoals banen en herstel van de economie. Nederland heeft zich nog nooit uit een crisis geïnvesteerd.”

Scenario’s

Bouman zette het groene herstel in perspectief van de economische crisis, met drie scenario’s van het CPB: Drie maanden lock-down en een economische krimp van 1,2%, 6 maanden en 5% krimp of zelfs 12 maanden en ook nog eens een bankencrisis: 10% krimp. "Ik zie kansen, maar wil de verwachtingen wat temperen. Het is in mijn ogen belangrijker om deze crisis te gebruiken voor internationale samenwerking. Daar helpt ook het klimaatbeleid. Maar ik ben bang dat het omgekeerde gebeurt: veel nationalisme."

Het webinar eindigde zonder eensluidende conclusies, maar wel met een arsenaal aan ideeën. Daarvoor is dus veel voedingsbodem en Niels Kastelein van EZK verwelkomde de ideeën ook. Maar de tijd zal leren welke ideeën ook worden omgezet in maatregelen.

Hier (start vanaf 15:48) is het hele webinar terug te kijken.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform