Logo
  • Nieuws
  • 13 januari 2020
  • Bron: CfPB

CfpB zoekt samenwerking om model Gezondheid, binnenmilieu en arbeidsproductiviteit te testen

Het CfPB heeft een rapport gepubliceerd met de beschrijving van een rekenmodel waarin de relatie wordt gelegd tussen factoren van binnenmilieu (temperatuur, lucht, licht, geluid) en de effecten daarvan op de arbeidsproductiviteit. Om het model uit te werken, zoekt het CfPB  de samenwerking met kantoorhoudende organisaties, om in gezamenlijkheid te werken aan het verder verbeteren en testen van het model en om de samenhang met andere strategische vraagstukken te onderzoeken.

Beeld CfpB zoekt samenwerking om model Gezondheid, binnenmilieu en arbeidsproductiviteit te testen

Het CfPB ontwikkelde onder het motto ‘Prestatieverbetering door uw kantoor’, een redeneer- en rekenmodel

Een beter binnenklimaat kan leiden tot prestatieverbetering

Het binnenklimaat in kantoorgebouwen levert altijd gedoe op. Veel mensen zijn ontevreden daarover. Met het model kan berekend worden of investeringen in het binnenklimaat in uw gebouw leiden een verhoging van de arbeidsproductiviteit.  En of die stijging (uitgedrukt in euro’s) voldoende is om de maatregelen voor de verbetering van het klimaat te betalen.

Het nieuwe model is beschreven in een whitepaper. U kunt ook lezen welke vervolgstappen er gezet worden om het model nog beter te maken en om het toe te passen.

Een eerste tussenstap is dat simulatieoefeningen worden gedaan om te bepalen wat de effecten van verschillende uitgangspunten binnen het rekenmodel zijn op de arbeidsproductiviteit en op de opbrengsten in € per m² BVO.

Toepassing in de praktijk: hoe kunt u de kennis binnenhalen?

De verwachting is dat het model:

  • De opbrengsten in euro's laat zien (in een minimum en maximumvariant.
  • Een bijdrage levert aan betere business case: welke beslissing kun je nemen en wat zijn de condities voor succes.
  • Meer inzicht geeft in de organisatie, gebouw, mens- en contextaspecten die van invloed zijn op het binnenmilieu en de arbeidsproductiviteit. 

Wat levert het op?

Met het model ontwikkel je een business case in getallen én ben je in staat een managementagenda samen te stellen zodat je gericht kunt koersen op succes. Hoe meer rekening je kunt houden met die beïnvloedende factoren, hoe groter de kans op een effectieve casus.

Oproep voor onderzoekscases

Om het model uit te werken, zoekt het CfPB de samenwerking met kantoorhoudende organisaties, om in gezamenlijkheid te werken aan het verder verbeteren en testen van het model en om de samenhang met andere strategische vraagstukken te onderzoeken. “Betere kennis leidt tot betrouwbaardere business cases. Ook geeft het meer inzicht in het binnenmilieu en hoe dit de arbeidsproductiviteit ondersteunt, en hoe dit leidt tot comfortabele en gezonde werkplekken," aldus Bartele Hoekstra, MSc Management, specialisatie: Implementation and change management; Bachelor of Build Environment.

Ga voor meer informatie naar CfPB.nl

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform