Logo
  • Achtergrond
  • 18 maart 2022
  • HEVO

Zes inspirerende circulaire/duurzame projecten

Voor een duurzame circulaire bouwsector in 2050 zijn er nog grote stappen te maken. Omdat HEVO dit belangrijk vindt en actief wil bijdragen aan de transitie naar een circulaire bouweconomie delen zij graag in dit circulariteit inspiratieboek een aantal duurzame en circulaire projecten ter inspiratie. In dit inspiratieboek vindt u 6 circulaire projecten met innovatieve toepassingen en/of maatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten.
Beeld Zes inspirerende circulaire/duurzame projecten

Als we kijken naar wat er gebeurt in de wereld (natuurcatastrofes, honger en armoede door klimaatveranderingen, ziektes, opraken van grondstoffen), dan kunnen we met de kennis van nu niet meer lineair (‘niet circulair’) werken. Wij zijn ervan overtuigd dat circulariteit een antwoord is om nu klaar te zijn voor de toekomst. Daarbij voelen wij onze eigen intrinsieke motivatie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid om circulariteit te initiëren en werkelijkheid te maken. Circulariteit is een holistisch en breed begrip waarbij gestreefd wordt een economisch systeem te ontwikkelen dat uit gesloten materiaalkringlopen, energiekringlopen en waterkringlopen bestaat. Dit zodat geen producten of grondstoffen als ‘afval’ onbruikbaar worden en geen negatieve effecten ontstaan voor de gezondheid en het ecologische evenwicht op de aarde. HEVO voelt de intrinsieke motivatie de omgeving van het project (terrein, gebouw, directe omgeving) beter achter te laten dan aangetroffen.

'Voor een duurzame wereld moeten we onze ervaringen met elkaar delen en elkaar inspireren om stappen te zetten naar een volledig circulaire gebouwde omgeving'

Door het realiseren van circulaire projecten geven wij het goede voorbeeld en inspireren wij anderen. Wij zetten ons in voor het gezamenlijke doel voor een leefbare toekomst en gelukkige gebruikers samen met opdrachtgevers die vanuit zichzelf of getriggerd door hun omgeving ook toekomstgericht en innovatief zijn. Hierbij dagen we onszelf en elkaar graag uit om anders te denken; met een dosis ambitie, lef en bovenal positivisme. Begin met de vraag ‘Wat kan wel binnen onze kaders?’. Dan pas kunnen we samen op ontdekkingsreis gaan naar een gezonde, circulaire toekomst.

Wij zetten een stap extra omdat we samen gave dingen doen die goed zijn en de moeite waard zijn. Vanuit dit motto delen wij graag zes inspirerende circulaire/duurzame projecten met innovatieve toepassingen en/of maatregelen op het gebied van technieken, materialen en concepten. Want samen streven we naar een duurzamere, circulaire gebouwde omgeving die voldoet aan de behoeften van de huidige gebruikers en de huidige samenleving zonder toekomstige generaties te schaden.

We wensen u veel inspiratie toe!

Download hier het inspiratieboek

HEVO is expert in huisvesting en vastgoed en actief in markten zoals Kantoren en bedrijfshuisvesting, Gemeenten, Onderwijs en Zorg.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform