Logo
  • Persbericht
  • 2 december 2021
  • Facilitor

HEYDAY en Facilitor verlengen hun partnership

In de succesvolle samenwerking die al loopt vanaf 2008, hebben HEYDAY en Facilitor hun partnership onlangs opnieuw verlengd. De samenwerking heeft zich in de loop der jaren naar volle tevredenheid van beide partijen uitgebreid over alle facilitaire processen. In het recente verleden zijn daar Asset Management voor het totaalonderhoud van gebouwen en installaties (hard services) en Mareon voor het stroomlijnen van de opdrachtketen (van vraag tot factuur) aan toegevoegd. Het partnership is gebaseerd op wederzijdse kennis van elkaars organisatie, flexibiliteit en de samenwerking in innoverende oplossingen.

Beeld HEYDAY en Facilitor verlengen hun partnership

“Om als FMIS zinvol te innoveren moeten we goed weten wat er in de markt speelt, welke concrete behoeften er zijn en waar de relevante verbetermogelijkheden zitten. Met partners als HEYDAY staan we wat dat betreft in de frontlinie”, aldus Peter Feij, directeur Facilitor bij Aareon. “En om die verbeteringen ook te kunnen realiseren heb je een stabiel en flexibel platform nodig, dat snel in staat is daar op in te spelen, op een manier dat het ook daadwerkelijk die verbeteringen brengt. Dat kunnen wij dan weer goed. Zo zijn Facilitor en HEYDAY in de afgelopen jaren met elkaar opgegroeid, en zo zien we dat ook voor de toekomst voor ons.”

Op de foto (v.l.n.r.): Stefan Vermeulen, Pieter van Heijst, Hans Thijssen, Peter Feij en Remco Stolk

Voorbeelden uit het afgelopen decennium –niet allemaal blijvertjes, maar wel grensverleggend en leerzaam- zijn de sensortoepassingen (bezetting, temperatuur en CO2), het share&meet-concept om overtollige vergaderruimte te delen, integratie met apps van derden en de business intelligence analyses. Veel innovaties vinden ook juist achter de schermen plaats om het totale dienstverleningsproces betrouwbaar, soepel en efficiënt te laten verlopen, zodat de volle aandacht kan worden gegeven aan de toegevoegde waarden.

WAAROM HEEFT HEYDAY DE KEUZE GEMAAKT OM HET PARTNERSHIP MET FACILITOR TE VERLENGEN?

Remko Stolk, algemeen directeur van HEYDAY: “Een gezamenlijk track record in het doorontwikkelen van onze integrale dienstverlening, waar het FMIS Facilitor een belangrijk onderdeel van is. Facilitor heeft hierin laten zien niet alleen een software leverancier te zijn, maar ook een sparringpartner op het facilitair snijvlak.”

HOE PAST DEZE SAMENWERKING IN DE STRATEGIE VAN HEYDAY?

“Facilitaire data verzamelen en dit ombuigen naar stuurinformatie is een groeigebied waar beide partijen met een ‘can-do’ mentaliteit inzitten en de facilitaire markt graag verder in willen brengen. Een Facilitair Management Informatie Systeem is dan een gouden bron van informatie,” aldus Stefan Vermeulen, Manager Business Information Systems bij HEYDAY. “Versterk dit met de kennis van het facilitair veld en analytisch vermogen dat HEYDAY in huis heeft en dat maakt dat ‘data driven’ facility management geen toekomstmuziek meer is.”

OVER HEYDAY

HEYDAY Facility Management levert kennis, management en capaciteit voor het ontwikkelen van de werk- en woonomgeving van kleine en grote ondernemingen. Sinds 2002 helpt HEYDAY organisaties bij het optimaliseren van facilitaire dienstverlening, werkplekinrichting en huisvesting – van tijdelijke ondersteuning en advies tot conceptontwikkeling en integrale oplossingen. Naast het handelsmerk operational excellence zijn mensen, innovatie en duurzaamheid de pijlers waarmee HEYDAY het verschil maakt, vandaag én morgen.

HEYDAY is een zelfstandig opererende dochter van ADG dienstengroep. ADG dienstengroep behoort tot de tien grootste werkgevers in Nederland en is als familiebedrijf sinds 1952 uitgegroeid tot een groep met bijna 42.000 werknemers. ADG dienstengroep is actief in de zakelijke dienstverlening en richt zich op drie clusters: Facility Management, Personeelsdiensten en Zorg & Welzijn. De werkmaatschappijen van ADG dienstengroep zijn: Asito, HEYDAY, Persoonality, Reparaad, Timing, TSN Thuiszorg, Youbahn en Zorg Diensten Groep. Onlangs nam HEYDAY branchegenoot ArrangeGroup over.

Meer informatie: www.heydayfm.nl

Onder het motto Improving FM Together werken we samen met onze klanten aan Facilitor, het standaard en complete Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait.