Logo
  • Persbericht
  • 11 januari 2022

Eerste locatie Sinne kinderopvang live met Facilitor

Sinne kinderopvang is een kinderopvangorganisatie in Leeuwarden met diverse soorten opvang zoals dagopvang, speelleergroepen en buitenschoolse opvang, verspreid over ruim 30 locaties. Met ruim 400 medewerkers zorgt Sinne wekelijks voor meer dan 3500 kinderen van 0 tot 13 jaar.

Beeld Eerste locatie Sinne kinderopvang live met Facilitor

Facilitor zal worden gebruikt voor de servicemanagement processen op alle locaties, en al hun assets en het gebouwbeheer zal worden beheerd met het FMIS. Tevens worden de jaarlijkse RI&Eā€™s (Risico inventarisatie en Evaluatie) door de diverse opvanglocaties in Facilitor bijgehouden.

Vorige week ging Sinne live met de eerste locatie, begin februari gaan ze met alle locaties live.

Facilitor wenst Sinne kinderopvang veel succes en een langdurige samenwerking!

Onder het motto Improving FM Together werken we samen met onze klanten aan Facilitor, het standaard en complete Facilitair Management Informatie Systeem (FMIS) dat volledig in de cloud draait.

Producttips