Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 31 maart 2017
  • Mariel Hovemann
  • Bron: Green Deal Circulair Inkopen

Circulair inkopen: leer van succesvolle pilots

Rabobank, Philadelphia Zorg, Waternet, Gemeente Venlo, Gemeente Wageningen. Zomaar wat deelnemers aan de Green Deal Circulair inkopen met succesvolle pilots. Wat zijn de succesfactoren om circulair inkopen te doen laten slagen?

Beeld Circulair inkopen: leer van succesvolle pilots

In de Green Deal Circulair Inkopen hebben 45 deelnemers uit de publieke en private sector in de praktijk geleerd hoe ze het inkoopproces kunnen inzetten om circulaire economie concreet vorm te geven binnen de eigen organisatie. De hoofdvraag van de Green Deal is volgens MVO Nederland overtuigend beantwoord: ja, het inkoopproces biedt inderdaad volop aanknopingspunten om de circulaire principes in praktijk te brengen. In hun magazine Meerwaarde: de oogst van 3 jaar Green Deal Circulair Inkopen hebben ze onder meer de 5 succesfactoren opgesteld.

  1. Zoek naar gezamenlijke belangen. Waar kansen liggen voor samenwerking, zowel in eigen huis als binnen de keten? Waar heb je elkaar nodig om kringlopen te sluiten?
  2. Wees transparant. Wat is je doel en wat heb je van de ander nodig om dat te bereiken? Hoe kunnen anderen je daarbij helpen? Durf je daarbij ook kwetsbaar op te stellen.
  3. Wees duidelijk in wat je wilt bereiken. Hoe circulair wil je het maken? Wanneer is jouw product of dienst circulair en waar meet je dat aan af? ‘Circulariteit’ is een multi-interpretabel containerbegrip. Bepaal je eigen systeemgrenzen, kaders en definities en communiceer die helder naar de markt. Is hernieuwbare energie  bijvoorbeeld onderdeel van jouw kijk op circulair inkopen? Hoe is jouw kijk op internationale arbeidsomstandigheden (bijv. bij delving van grondstoffen) en social return? Prefereer je nieuwe Cradle to Cradle-producten boven inzetten van eerder gebruikte grondstoffen/onderdelen/producten?
  4. Maak afspraken over de risico’s. Het kan niet anders of je komt hierbij dilemma’s tegen. Bespreek welke afweging je maakt en hoe je het risico deelt, ook financieel.
  5. Streef niet meteen naar 100% circulair inkopen, maar leer door het te doen. Begin klein en bouw het stap voor stap uit. Gun jezelf (en dus ook anderen) de ruimte om te leren en te experimenteren.

Lees hier de cases van enkele deelnemers:
Rabobank
Gemeente Wageningen 
Gemeente Venlo 
Gemeente Amsterdam

Producttips