Logo

Regieorganisatie komt ook in onderwijsinstellingen van de grond

  • CSU
  • Facilitaire dienstverlening & gebouwbeheer
Het is een trend die al langer rondwaart in facility management: facilitaire afdelingen bij opdrachtgevers krimpen in. Professionalisering is één aanjager van die trend: de knowhow zit vaak bij de dienstverleners. Efficiencyoverwegingen kunnen een rol spelen. En in de economie van vandaag is ook flexibiliteit een issue. Wat overblijft aan opdrachtgeverszijde zijn regieorganisaties die zich laten ontzorgen door hun partners. Neem het voorbeeld van De Haagse Scholen. Voor de tachtig gebouwen die in beheer zijn, is er een bezetting van slechts twee (!) Facilitair adviseurs.
Beeld Regieorganisatie komt ook in onderwijsinstellingen van de grond

Het begon met het outsourcen van schoonmaak, beveiliging of onderhoud. De volgende stap is om ook het management van facilitaire taken uit te besteden. Extra ‘stimulans’ voor die ontwikkeling in het onderwijs zijn de kleinere financiële tegemoetkomingen van het Rijk. Voor De Haagse Scholen was het reden om het facilitaire roer 180 graden om te gooien. De onderwijsstichting omvat 52 onderwijsinstellingen in het primair en speciaal openbaar onderwijs, goed voor 80 gebouwen in de stad. Facilitair adviseur Francesco De Stefano kreeg er een ander functieprofiel door. “Ik heb me zeven jaar vooral met de bouwkundige aangelegenheden beziggehouden. Vorig jaar is er geknipt in de bezetting. We zijn naar twee fte’s gegaan waardoor ik ook schoonmaak erbij heb gekregen. Voor mij was dat een sprong in het diepe, omdat schoonmaak niet echt mijn expertisegebied was.”

Andere rol CSU

De verandering leidde een andere rol voor schoonmaakpartner CSU in. “Ik heb contact opgenomen met CSU om kennis te maken; niet alleen met de rayonleider, maar met iedereen binnen de organisatie met wie ik te maken zou gaan krijgen. Ik heb duidelijk gemaakt dat ik het vooral druk heb met bouwkundige zaken en niet veel tijd beschikbaar heb voor schoonmaak. Ik wil snel schakelen, ik zoek een leverancier waar ik op kan bouwen. Als ik een keer een vraag stel, wil ik wel graag meteen een antwoord of de terugkoppeling dat iets alsnog wordt gedaan.” Dat traject loopt naar volle tevredenheid. “Ik merk het aan de positieve feedback die ik op de scholen krijg. Zoals we CSU nu inschakelen, is het een partner om op te bouwen. Veel meer omkijken naar de schoonmaak heb ik niet gekregen. Wel ga ik nog eens in de twee maanden een keer langs.”

Schoonmaak kritische factor

De schoonmaak van schoolgebouwen is een kritische factor in de ‘klanttevredenheid’. Francesco: “Je hebt al een idee van de schoonmaakkwaliteit als je een school binnenwandelt. Komt het vies over? Ligt er oud vuil, troep op plekken waar een schoonmaker niet snel bij kan? Belangrijk voor De Haagse Scholen is natuurlijk de schoonmaak van de toiletruimtes, zeker met kinderen tot een jaar of twaalf. Je hebt daar nogal eens te maken met ongelukjes. En erger, want je wilt niet weten wat we wel eens tegen het plafond tegenkomen. Het moet goed schoon zijn. Daar heb je je beoordelingsmethodiek voor, maar het belangrijkste is dat het voor de GGD goed is. Dat betekent dat je goed moet letten op randjes en richeltjes, want anders is het gedaan met je eindcijfer. CSU zit daar heel kort op.”

Uitstraling

De uitstraling van een school speelt steeds meer een rol, merkt hij. “Op lagere scholen heb je nog heel vaak dat ouders hun kinderen brengen en halen. In veel van onze scholen is er ook de gelegenheid voor ouders om elkaar even te ontmoeten, om een kopje koffie te drinken. Je staat er wel eens van te kijken hoeveel ouders er nog zijn om half tien ’s morgens. Dat maakt dat de uitstraling en de hygiëne ook in het primair onderwijs steeds belangrijker worden.” Vervuiling op school is vaak het gevolg van onbewust gedrag. Een verpakking die zomaar op straat belandt, een propje in de klas. "Daarom zijn we ook alert op het beïnvloeden van kinderen. Vervuiling heeft heel vaak met gedrag te maken."

Hygiëne en beleving primaire aandachtspunten in onderwijs

Voor CSU is het onderwijs een belangrijke sector, zowel het primair als het voortgezet onderwijs. Voor beide categorieën telt dat kwaliteit steeds belangrijker wordt, maar wel met eigen accenten: meer hygiëne in het primair onderwijs, meer beleving in het voortgezet onderwijs.

Commercieel directeur Ruud van Swieten van CSU: “In het basisonderwijs is sprake van een brede variëteit aan gebruikers. Bij de allerkleinsten (groep 1 en 2) is hygiëne van het grootste belang, denk enkel maar aan de mogelijke gevolgen van besmetting via de handen naar de mond. Maar ook ouders die hun kinderen naar school brengen, vormen terecht een kritische doelgroep. Ook zij willen dat hun kroost in een schone, en gezonde onderwijsomgeving verblijft. Als schoonmaakpartner hebben wij een verantwoordelijkheid naar al deze stakeholders. Om hieraan invulling te geven participeren wij onder meer bij open dagen, binnen ouderraden of in de lessen. We proberen leerlingen en ouders te activeren om samen scherp te zijn op een schone omgeving. Zo maken we als schoonmaakpartner op een praktische manier het verschil.”

Profilering van scholen

Het voortgezet onderwijs investeert meer in beleving, constateert hij. “Bij het primair onderwijs kies je als ouder toch voor de basisschool bij jou in de buurt. Binnen het voortgezet onderwijs neemt de concurrentie echter toe. Profilering gaat een rol van betekenis spelen. Scholen doen er alles aan om potentiële leerlingen te paaien. Juist dan is het de kunst om de school facilitair zo in te richten dat je meerwaarde kunt bieden.”
Optimaal schoonhouden blijft een gedeelde verantwoordelijkheid. Goede afspraken maken over bijvoorbeeld lokaalbezetting en tijdstip van schoonmaak verhogen de efficiency en beperken verstoringen tijdens de les. Ook innovaties helpen. Ruud: “Door het gebruik van smartphones en tablets is het steeds eenvoudiger om de schoonmaak aan- en bij te sturen maar ook signaleringstaken uit te voeren. Een melding van een defecte lamp of de gevolgen van een omgevallen koffiebeker kunnen met een druk op knop gedeeld worden, zelfs met een foto.”

Andere rol schoonmaakpartner

Hygiëne of beleving: in beide gevallen wordt een andere rol van schoonmaakbedrijven gevraagd. Ruud: “Een onderwijsinstelling heeft andere prioriteiten dan schoonmaak. Schoolbesturen zoeken dan ook een schoonmaakbedrijf dat bekend is met de actuele vraagstukken binnen het onderwijs en op proactieve wijze invulling geeft, niet enkel aan schoonmaak maar juist ook aan die zaken die in het verlengde hiervan liggen. Het facilitair beheer wordt immers door steeds minder FTE’s uitgevoerd. Het schoonmaakbedrijf vormt hierin veelal als enige partner een vaste waarde.”

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform