Logo

Humanagement begeleidt herhuisvesting regiokantoor Joulz

  • Huisvesting & vastgoed
Het regiokantoor van Joulz Zuid-Holland-Zuid was gevestigd in Rotterdam Zuid. Vanwege het aflopende huurcontract, de slechte klimaatinstallatie en de locatie (midden in een woonwijk) heeft Joulz besloten om te gaan verhuizen. Het Facilitair Bedrijf van Joulz heeft de opdracht gekregen om een nieuwe locatie te zoeken en de renovatie, inrichting en verhuizing te coördineren. Humanagement is gevraagd het gehele project namens het Facilitair Bedrijf van Joulz te begeleiden.

Uitgangspunten/ scope

Vanuit de wens voor flexibele huisvesting heeft Joulz gekozen voor de aanhuur van een bestaand gebouw uit de jaren negentig. De omvang van de locatie is  3.200 m2 kantoorruimte, 1.100 m2 bedrijfsruimte en 1.500m2 terrein. In totaal moesten 550 medewerkers (waarvan 300 in de buitendienst) en 200 werkplekken worden gehuisvest. Het projectbudget bedroeg €2,5 miljoen euro. Het gebouw is in samenwerking met de eigenaar, Louwman Group, volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd. Joulz hecht veel belang aan MVO en duurzaamheid en daarom is ervoor gekozen om BREAAM-NL Bestaande Bouw als leidraad te gebruiken voor de renovatie en inrichting teneinde een duurzaam gebouw te realiseren. Terwijl op de oude locatie nog sprake was van een zogenaamd ‘traditioneel kantoor’ is de verhuizing aangegrepen als moment om over te gaan op HNW, binnen Joulz ‘Anders Werken’ genoemd.  Het inrichtingsconcept is gebaseerd op flexibele werkplekken in open ruimtes aangevuld met uitnodigende faciliteiten om geconcentreerd- of samen te werken.

Aanpak

Humanagement heeft het gehele project op projectmatige wijze aangestuurd op basis van de Prince2  projectmethodiek. Ten behoeve van de aanhuur van het gebouw is een Business Case opgesteld, waarin ook de gewenste duurzaamheidsinvesteringen zijn opgenomen. Vervolgens is een Plan van Aanpak opgesteld, waarin onder andere de scope, projectorganisatiestructuur, planning en risico’s zijn uitgewerkt. Binnen de projectorganisatie is een aantal werkgroepen opgestart, die ieder verantwoordelijk is voor een deelgebied. Deze werkgroepen (ICT, Ontwerp & inrichting, Diensten en Middelen, Documentmanagement en Verhuizing) zijn aangestuurd door een deelprojectleider. Humanagement heeft deze deelprojectleiders aangestuurd en het project overall gemanaged op budget, planning en kwaliteit. De rapportage aan de Stuurgroep vond plaats middels maandelijkse rapportages en periodieke stuurgroepvergaderingen. 

Resultaat

Het gebouw is conform planning in 3,5 maand volledig gerenoveerd en ingericht. Conform de wens van Joulz straalt het gebouw echt de ‘Look and Feel’ van Joulz uit en is de onderlinge samenwerking en communicatie binnen het gebouw verbeterd. Door alle inspanningen van zowel Joulz als de eigenaar ten aanzien van duurzaamheid heeft het gebouw als eerste gebouw in Nederland op alle drie de kwalificaties (Asset, Beheer & Gebruik) het certificaat BREEAM-NL Bestaande bouw gekregen. Op de aspecten Asset en Beheer is het gebouw gecertificeerd op het niveau Very Good en op het onderdeel Gebruik zelfs op Excellent.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform