Logo

Wesley van Diejen

Pasfoto
Functie:Adviseur
Organisatie:Klimaat Beheer B.V.
'Ik was dat kind dat de Rubiks Kubus niet kapot maakte om zo alle kleurtjes in één vlak te krijgen - ik was dat kind dat net zo lang bleef puzzelen tot de kubus daadwerkelijk was opgelost en daarna anderen hielp met het oplossen van hun kubus. En ik ben sindsdien niet gestopt met het helpen van anderen en hun bijna onmogelijke uitdagingen.' Wij geloven dat wij uw verblijfsomgeving dusdanig kunnen verbeteren dat uw productiviteit toeneemt, behaaglijkheids- en zelfs gezondheid gerelateerde klachten worden geminimaliseerd waardoor u uzelf optimaal kan ontwikkelen op de vlakken die behoren tot uw doelstellingen. Middels een duurmeting en inspectie brengen wij het heersende binnenklimaat en de pijnpunten die uw behaaglijkheid, productiviteit of gezondheid negatief beïnvloeden in kaart en stellen wij een praktisch plan op waarmee gestart kan worden, de ruimten waarin u verblijft te verbeteren. Na het oplossen van de kubus heb ik mezelf verdiept in de technieken achter de kubussen waarin wij wonen, werken en verblijven. Het grootste deel van ons leven verblijven wij in verschillende kubussen, of werken wij aan het efficiënter bouwen van deze. Tijdens het verblijf in de kubus is er te vaak een afwijking van de behaaglijkheid waarin wij wensen te werken of te verblijven. Door de onbehaaglijke, of in sommige gevallen ongezonde, situaties die optreden in de kubus wordt de productiviteit van uw werkzaamheden, ontwikkelingen of de kwaliteit van het verblijven nadelig beïnvloed. Juist hierin heb ik mezelf gespecialiseerd. Door de koppeling met KlimaatBeheer zijn wij in staat het klimaat in uw kubus dusdanig te verbeteren, dat het gebouw niet langer een ruimte is waarin uw enkel verblijft, maar een ruimte die meewerkt aan het verbeteren van uw proces. Wij geloven dat wij uw verblijfsomgeving dusdanig kunnen verbeteren dat uw productiviteit toeneemt, behaaglijkheids- en zelfs gezondheid gerelateerde klachten worden geminimaliseerd waardoor u uzelf optimaal kan ontwikkelen op de vlakken die behoren tot uw doelstellingen. Middels een duurmeting en inspectie brengen wij het heersende binnenklimaat en de pijnpunten die uw behaaglijkheid, productiviteit of gezondheid negatief beïnvloeden in kaart en stellen wij een praktisch plan op waarmee gestart kan worden, de ruimten waarin u verblijft te verbeteren. Wilt u ook uw productiviteit, ontwikkeling en gezondheid verbeteren? Schroom dan niet om een bericht te sturen. Ik kijk al uit naar de mogelijkheid om uw bijna onmogelijke uitdagingen op te lossen.

Bijdragen

 • Opinie
  Foto <a href="/wesley-van-diejen" class="active">Wesley van Diejen</a>

  Het belang van een goed binnenklimaat

 • 5 februari 2016

  Het is eigenlijk te bizar voor woorden dat er anno 2016 nog gebouwen ontwikkeld/gerealiseerd worden die de ontwikkeling van toekomstige generaties ondermijnen. Juist in een tijd als dit, waarin kennis en kunde van de samenleving steeds belangrijker wordt, staat het gevoerde beleid bij ontwikkelingen bijna haaks op toekomstgericht bouwen.

  Zowel beroepsmatig als persoonlijk valt mijn mond helaas te vaak open van verbazing. Als ik de kleine naar het KDV breng staat het rode lampje van een CO2-meter, mij elke ochtend, als een doorn in mijn oog, weer "vrolijk" toe te lachen. Bij het eerste bezoek aan het KDV vroeg ik naar het lampje, "o, dat lampje staat wel vaker op rood, vooral als de ouders aanwezig zijn, dan doen we een raampje open als het niet te koud is" was het antwoord. Ik realiseer me ook dat de ochtenden piekmomenten zijn waarbij ook vele ouders in het gebouw zijn, maar het idee dat mijn kleine, mijn belangrijkste goed, zich de hele dag in een binnenmilieu bevindt, dat veelvuldig aangetoond, de cognitieve ontwikkeling van hem niet bevorderd, maakt me triest.

  Zoals ik ben, heb ik meerdere kinderdagverblijven bezocht maar het lijkt overal het zelfde verhaal, i.i.g. bij ons in de regio...Er is eigenlijk geen keus, of i.i.g. bijzonder weinig).

  Als je dan in berichten als dit ook nog eens leest dat er budgetten (wel of geen subsidie) beschikbaar zijn geweest, kansen om de ontwikkeling van toekomstige generaties te verbeteren, maar deze niet volledig benut zijn door onjuist handelen (wellicht gedreven door onkunde, gewoonte, maar zeker niet uit kwade bedoeling) tijdens de invulling van de maatregelen..... Terwijl het wel kan! De bestaande technieken stellen ons in staat, om op een niet (per se) complexe methode, een gezond klimaat te realiseren.

  in 1 woord "Triest", de vraag? "Waarom ?"

 • 22 januari 2016

  Dat bewustwording, onder de gebruikers, een belangrijke eerste stap is, kan ik uiteraard onderschrijven. Echter is CO2 "slechts" een onderdeel van een gezond binnenklimaat en om hier nu een volledig gezond (en comfortabel) binnenklimaat, met goed functionerende installatie, aan te verbinden gaat toch wel erg ver.

  Denk alleen al aan de gezondheid gerelateerde klachten door bijvoorbeeld, temperatuurfluctuaties, luchtstromen, VOC-concentraties en de aanwezigheid van fijnstof partikels.

  Een beter uitgangspunt is het opstellen van een belevingsonderzoek (omschreven in artikel) en aan de hand hiervan met een accurate duurmeting, de daadwerkelijke oorzaak in kaart te brengen.

  Aan de hand van de oorzaak kan er in samenspraak met de gebouwgebruiker, worden gezocht naar een passende modificatie voor de aandachtspunten, binnen de gestelde kaders (ambitieniveau en budgetten).

  Zodra de aandachtspunten zijn verholpen kan middels een permanente meting op meerderde aspecten, gecombineerd met afstandscontrole, een gezond binnenklimaat worden gegarandeerd.
  Kijk eens op www.klimaatbeheer.eu voor een omschrijving van de eerste metingen.