Logo
  • Nieuws
  • 1 februari 2017
  • Bron: FM Provider Performance Onderzoek

Top 3 facilitaire providers hoge knip sourcingmodellen

Er zitten aanzienlijke performance verschillen tussen facilitaire providers van hoge knip sourcingmodellen. Dit zijn sourcingmodellen waarbij een deel van de regie- en coördinatie-activiteiten zijn uitbesteed aan externe dienstverleners. Verder valt op dat met name relatieve nieuwkomers beter worden beoordeeld dan traditionele, vaak internationale, providers.

Beeld Top 3 facilitaire providers hoge knip sourcingmodellen

Dit blijkt uit het eerste FM Provider Performance Onderzoek van Hospitality Group. In dit onderzoek worden drie vormen van hoge knip sourcingmodellen onderscheiden: Multi services, Managing agent en Integrated Facility Management. In totaal zijn bijna 90 opdrachtgevers geïnterviewd over de prestaties van hun facilitaire providers over 2016.

Het verschil tussen de best en de minst scorende provider is bijna 3 punten op een 10-puntsschaal. Wat verder opvalt is dat de performance gedurende de looptijd van het contract gelijk blijft. Uit het onderzoek wordt niet duidelijk waarom relatieve nieuwkomers zo goed scoren. Een mogelijke verklaring is dat zij net een ander geluid laten horen, meer aandacht hebben voor opdrachtgevers, meer maatwerkoplossingen bieden en zich beter verdiepen in de specifieke behoeften van hun opdrachtgevers.

Meer customer intimacy nodig

Uit het onderzoek komt niet naar voren dat opdrachtgevers significant meer tevreden zijn over het ene sourcingmodel ten opzichte van het andere. Wel zijn kleine verschillen waarneembaar. Zo scoort het Managing agent model met een 7,1 gemiddeld het hoogst en Multi services met gemiddeld 6,8 het laagst. In eerstgenoemde model contracteer de opdrachtgever zelf de operationele dienstverleners en contracteert hij daarnaast een Managing agent die verantwoordelijk is voor de dagelijkse operationele coördinatie en aansturing.

Het 'one-size-fits-all' push model maakt plaats voor een 'customized pull' model. Opdrachtgevers willen meer maatwerk met oog voor hun specifieke behoeften. Thema's als 'Aansluiting op de core business', 'Innovatie & Continu verbeteren' en 'Rapportage & Financieel beheer' scoren dan ook relatief laag in het onderzoek.

Producttips