Logo
  • Achtergrond
  • 9 maart 2016
  • Richard Bruins

3 valkuilen bij maincontracting

Met maincontracting bedoelen we de integrale uitbesteding van een significant deel van de facilitaire diensten van een organisatie aan één commerciële externe partij. Dit betreft tevens het grootste deel van de managementtaken. Wat zijn hierbij de valkuilen?
Beeld 3 valkuilen bij maincontracting

Meestal blijft na maincontracting ‘slechts’ het strategische managementdeel – de regiefunctie – bij de uitbestedende organisatie liggen en is de maincontractor verantwoordelijk voor de afstemming, beheersing, contractering en financiële risico’s van de gewenste producten en diensten.

Aan het uitbesteden van alle facilitaire diensten aan een één organisatie zitten meerdere voordelen. Zo zorgt maincontracting voor vergroting van de flexibiliteit, verbetering van de dienstverlening, kostenverlaging van investeringen, inbreng van specialistische kennis, verbetering van de kernactiviteiten en het verminderen van financiële risico’s.

Risico's 

Toch zitten er naast de voordelen ook een aantal risico’s en valkuilen verbonden aan maincontracting. Risico’s en valkuilen bevinden zich met name op de volgende 3 gebieden:

  • Aan de maincontractor ‘overgeleverd’ raken: Doordat de organisatie alle facilitaire dienstverlening inclusief management heeft uitbesteed aan een maincontractor bestaat het gevaar dat zij met ‘handen en voeten’ gebonden is aan deze partij.
  • Maincontracting niet als afgeleide van de totale organisatiestrategie te beschouwen: Facilitaire dienstverlening en de vorm waarin het uitgevoerd wordt, dient ondersteunend te zijn aan het primaire proces. Maincontracting kan geen doel op zich zijn, maar dient een logisch gevolg voortkomende uit de  organisatiestrategie te zijn.
  • Maincontracting met name als korte termijn kostenbesparingsinstrument te zien: deze vorm van uitbesteden is geen korte termijn strategie. Het betreft een strategisch proces waarin mogelijk geleidelijk besparingen kunnen worden behaald.

Dit artikel is het antwoord op een van de in totaal 251 vragen uit het e-book Facility management. Meer informatie en downloaden van dit e-book.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform