Logo
  • Nieuws
  • 31 mei 2018
  • Bron: NVM

Sterke opmars flexibele kantoorconcepten in Nederland

Flexibele kantoorconcepten zullen de komende jaren een sterke groei doormaken op de Nederlandse kantorenmarkt. Het gaat hier om de verhuur van kantoorruimte waarbij de eindgebruiker de keuze heeft uit vele vormen die voor een korte of langere periode kunnen worden gebruikt en waarbij een breed pakket aan diensten wordt aangeboden.

Beeld Sterke opmars flexibele kantoorconcepten in Nederland

Flexibele kantoorconcepten hebben op dit moment een marktaandeel van circa 2% tot 3%. Dit aandeel neemt vooral in de grote steden toe. De verwachting is dat deze concepten over vijf jaar een marktaandeel van 5% tot 10% zullen hebben. De trend van ontzorging en flexibilisering zal de kantorenmarkt bovendien structureel veranderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Stec Groep, dat is uitgevoerd in opdracht van NVM Business.

Dat de meeste flexibele kantoorconcepten in de vier grote steden te vinden zijn, heeft te maken met het grote aantal ‘millennials’ in deze steden. Dit zijn mensen die rond 2000 volwassen zijn geworden en het liefst in de stad wonen en werken, geen scherpe scheiding tussen werk en privé hanteren en meer waarde hechten aan ‘beleving’ dan aan bezit. De groei van flexibele kantoorconcepten kan niet los worden gezien van de wensen en eisen die deze millennials aan hun werkomgeving stellen. En evenmin van het Agile en projectmatig werken dat steeds meer bedrijven hoog in het vaandel hebben.

‘Hotellisering’ van de kantorenmarkt

Het faciliteren en ontzorgen van de kantoorgebruiker speelt een steeds grotere rol op de Nederlandse kantorenmarkt. “De 'hotellisering' van de kantorenmarkt speelt niet alleen bij flexibele kantoorconcepten, maar zal meer en meer de standaard worden op de reguliere  kantorenmarkt," aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. “Dit maakt ook dat het onderscheid tussen flexibele kantoorconcepten en de reguliere verhuur van kantoorruimte op lange termijn minder groot zal zijn.”

Vooral kleine bedrijven tot tien werknemers, maken gebruik van flexibele kantoorconcepten. Daarbij gaat het om zzp'ers en start-ups, maar ook om het reguliere mkb en projectteams van  grotere bedrijven. Ook worden flexibele kantoorconcepten steeds vaker gebruikt als satelliet-/invlieglocatie voor grote zakelijke dienstverleners. Daarnaast hebben grotere organisaties voorkeur voor vestiging in een pand samen met een flexibel kantoorconcept. Dat stelt hen in de gelegenheid het personeel de mogelijkheid te bieden om in flexibele kantoorconcepten te werken. Verder is de verwachting dat ook corporates meer en meer gebruik gaan maken van flexibele kantoorconcepten.

Hogere prijs, minder vierkante meters

Uit het onderzoek komt naar voren dat de prijs per vierkante meter bij een flexibel kantoorconcept flink hoger ligt dan bij reguliere kantoorruimte. De totale kosten lopen echter minder uiteen dan op basis van een doorrekening van de vierkantemeterprijs zou worden verwacht. Dat komt doordat alleen de ruimte wordt gehuurd die wordt gebruikt als werkplek: keuken, kantine en receptie zijn onderdeel van het totaalconcept.

Vergaderzalen kunnen, afhankelijk van het abonnement, vaak tijdelijk worden bijgehuurd. Daarmee is het aantal vierkante meters dat wordt gehuurd al snel 30% tot 40% minder. Bovendien bieden flexibele kantoorconcepten ook faciliteiten/services die bij reguliere kantoorruimte als additionele kosten worden gerekend, boven op de kale huurprijs. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor beveiliging, schoonmaak, receptie en internettoegang, de zogenoemde servicekosten. Per saldo is het werkelijke prijsverschil tussen reguliere kantoorruimte en kantoorruimte in een flexibel kantoorconcept daardoor minder groot.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform