Logo
  • Nieuws
  • 8 januari 2018
  • Bron: Universiteit Maastricht

Onderzoek: laagopgeleide werknemers praten mee over gezonde werkplek

De Universiteit Maastricht gaat onderzoeken hoe je laagopgeleide medewerkers kunt laten meepraten over een gezonde werkplek. Dankzij een ZonMw subsidie van € 600.000,- en € 90.000,- van het Kenniscentrum voor Sociale Werkgelegenheid SBCM starten twee onderzoeksprojecten op het terrein van ’gezond werk voor laagopgeleiden’. Het gaat om onderzoeken en interventies die zijn gebaseerd op dialoog en participatie.

Beeld Onderzoek: laagopgeleide werknemers praten mee over gezonde werkplek

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen in Nederland zijn groot en hardnekkig. Dit vraagt om extra inspanningen voor het verbeteren van de gezondheid van laagopgeleiden op de werkplek. Veel programma’s werken echter niet goed voor laagopgeleide werknemers. Ze sluiten niet aan op de behoeften, wensen, leefwereld en cultuur van laagopgeleiden. Om de veerkracht en gezondheid van deze groep werknemers te verbeteren, moeten zij zelf een stem hebben in de ontwikkeling van een gezonde werkplek.

Gezondheidsinterventies

Onderzoekers Inge Houkes, Angelique de Rijk en Hans Bosma gaan samen met werknemers en werkgevers in twee tot vier arbeidsorganisaties een gereedschapskist ontwikkelen met tools voor de ontwikkeling en implementatie van gezondheidsinterventies die zijn afgestemd op de ervaringen en het perspectief van laagopgeleide werknemers. Hierbij wordt voortgeborduurd op de in eerder onderzoek ontwikkelde MAISE (MAastricht Instrument for Sustainable Employability). De dialoog met werknemers staat in dit project centraal. Deze werkwijze en het effect ervan zullen worden geëvalueerd.

Cultuur

Agnes Meershoek en Klasien Horstman doen twee jaar lang etnografisch onderzoek naar de alledaagse cultuur van werknemers in een fabriek met ploegendiensten en een beschermde sociale werkplaats. Samen met werknemers onderzoeken ze wat gezondheid en veerkracht betekenen, en hoe die verbeterd kunnen worden. De ideeën van werknemers zullen in de praktijk worden uitgeprobeerd en geëvalueerd.

De resultaten van beide onderzoeken – een dialogische en participatieve stijl van gezondheidsbevordering onder laagopgeleide werknemers – zullen vervolgens landelijk worden geïmplementeerd in arbeidsorganisaties.

Foto: Duurzame inzetbaarheid bij Koninklijke Gazelle

Producttips