Logo
  • Opinie
  • 22 september 2016

Het ideale kantoor ontwerpen en realiseren

Je creëert het ideale kantoor voor je organisatie niet door alle werkplekken te vervangen door flexplekken in de hoop zo veel mogelijk op huisvesting te besparen. Maar hoe ziet het ideale kantoor er dan wel uit? Dat leggen Stijn de Blaaij en Alexander Zweering uit in hun boek Het Ideale Kantoor.

De auteurs hebben hun boek opgezet volgens het 'start with why'-model van Simon Sinek. Ze bespreken eerst waarom een organisatie het ideale kantoor nastreeft. In dit deel laten zij vooral zien hoe nieuwe kantoorconcepten samenhangen met economische veranderingen. Net als de industriële revolutie ertoe leidde dat het kantoor ingericht werd als fabriek, zo zien zij met de komst van web 2.0 de opkomst van het kantoor als sociaal netwerk. Vervolgens gaan De Blaaij en Zweering uitgebreid in op hoe het ideale kantoor eruit moet zien. Het ideale kantoor is zo ingericht dat het alle werkzaamheden van de organisatie faciliteert. Hoe het ideale kantoor eruit ziet hangt dus af van de organisatie en de processen die plaatsvinden. Het ontwerpen van het ideale kantoor moet daarom altijd voorafgegaan worden door een analyse van de werkprocessen. De Blaaij en Zweering doen dit door alle werkzaamheden in een Davenport-matrix te zetten. Uit deze analyse vloeit dan een kantoorconcept. Vervolgens moet dit concept geconcretiseerd worden door een passend gebouw te huren of te bouwen.

In het derde deel gaan de auteurs in detail in op hoe de vijf stappen die uiteindelijk leiden tot de realisatie van het ideale kantoor precies doorlopen moeten worden. Daarmee is het ideale kantoor geschreven vanuit het perspectief van de gebruiker. Vanuit een wisselend perspectief (bijvoorbeeld vanuit de belegger) kan een ideaal kantoor er anders uitzien. Daar zien we juist een streven naar vormen van standaardisatie waardoor het kantoor een zekere wendbaarheid en flexibiliteit krijgt: bij het wisselen van bewoners is dat wel zo handig!

Eén van mijn standaardbezwaren in deze boekenrubriek is dat veel managementboeken nauwelijks wetenschappelijk of feitelijk worden onderbouwd. Beweringen en meningen van auteurs berusten in de regel op eigen ervaring, zelden op systematisch onderzoek. Volgens De Blaaij en Zweering is dat niet het geval met Het Ideale Kantoor; zij stellen dat hun visie ondersteund wordt door onderzoek van Carlijn Nelissen, die hiervoor ook uitgebreid wordt bedankt. Deze onderbouwing juich ik natuurlijk van harte toe. Wel vind ik het jammer dat er in de tekst nauwelijks iets wordt gedaan met dit onderzoek. Wat heeft Nelissen nu precies onderzocht, hoe hangt haar onderzoek samen met de hoofdboodschap die De Blaaij en Zweering uitdragen, waar zijn de resultaten van dat onderzoek gepubliceerd? Google brengt ons niet veel verder: Carlijn Nelissen is betrokken bij www.intothemind.nl (een schitterende website trouwens!) en was – zo blijkt uit haar LinkedIn-profiel betrokken als communicatieadviseur bij Het Ideale Kantoor, het bedrijf van de twee auteurs.

Ondanks dit bezwaar (gebrek aan onderbouwing) vond ik Het Ideale Kantoor een plezier om te lezen. Een goed verhaal en mooie foto’s en illustraties die een helder inzicht geven in de verschillende kantoorconcepten die besproken worden.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform