Logo
  • Nieuws
  • 9 maart 2018
  • Bron: Hanzehogeschool

Gezonde werkplek: persoonsgebonden informatie nodig om gezond gedrag te bevorderen

Er is behoefte aan meer specifieke, persoonsgebonden informatie  en aan tips  om zelf de omgevingscondities te kunnen beïnvloeden. Dit en meer blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek naar de gezonde werkplek van de toekomst van de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace .

Beeld Gezonde werkplek: persoonsgebonden informatie nodig om gezond gedrag te bevorderen

De uitkomsten werden gepresenteerd tijden het symposium op de locatie van het huidige living lab, in het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool Groningen op de Zernike Campus Groningen. In de Innovatiewerkplaats Healthy Workplace werken de volgende partijen samen:  ENGIE, Health2Work, Measuremen, Menzis, Planon en de Hanzehogeschool Groningen. De eerste onderzoeken hebben interessante inzichten opgeleverd. Zo blijkt dat veel werkgevers willen een gezonde werkomgeving realiseren, maar daarbij stuiten op lastige vragen zoals welke interventies effectief zijn of dat de kosten  tegen de baten opwegen.

Gedragsverandering

De ingebruikname van zit/sta bureaus liet zien dat veel mensen graag meer willen bewegen tijdens het werk, maar dat het erg lastig is om een duurzame gedragsverandering te realiseren; je vergeet je goede voornemens wanneer je in een ’flow’ zit. Naast voorlichting, begeleiding en cultuurverandering zijn er mogelijkheden op het gebied van ‘nudging’ en e-coaching.

Ontspannen

In een ander onderzoek kwam naar voren dat er veel behoefte is aan plekken om te ontspannen tijdens de werkdag. De voorkeuren lopen uiteen (actief/rust, samen/alleen), maar contact met natuurlijke elementen blijkt iedereen ontspannend te vinden. Tot slot bleek uit de reacties van deelnemers dat ze  directe inzage in meetwaarden (zoals CO2-gehalte en temperatuur in de werkomgeving) interessant vinden, maar dat dit niet voldoende is om gezond gedrag te bevorderen. Er is behoefte aan meer specifieke, persoonsgebonden informatie  en aan tips  om zelf de omgevingscondities te kunnen beïnvloeden.

Living lab

Al deze inzichten worden gebruikt om het project Healthy Workplace de komende jaren verder te ontwikkelen. De onderzoeken vinden plaats in een living lab, waar met sensoren, experience sampling en wearables data verzameld worden op het gebied van gezondheid, gedrag en omgevingscondities. De combinatie van deze datastromen maakt analyses mogelijk om bijvoorbeeld andere werkplekken te gebruiken, meer te bewegen of beter te ontspannen. Daarnaast worden in het living lab experimenten uitgevoerd met innovatieve producten die de gezondheid kunnen bevorderen, zoals zit/sta bureaus en armbanden die je gevoelstemperatuur kunnen verhogen of verlagen. De kenniswerkers die in het living lab hun dagelijkse werkzaamheden uitvoeren, genereren waardevolle data en leveren daarnaast belangrijke feedback op de dingen die worden uitgeprobeerd. Op dit moment is er één lab live, daarnaast is het collectief druk bezig met de voorbereiding van een tweede locatie bij partner Menzis in Wageningen.

Producttips