Logo
  • Nieuws
  • 30 juli 2019
  • Peter Bekkering

Facilitaire organisaties investeren in innovatieve technologieën om aantrekkelijk werkgever te zijn

FM'ers vonden in het verleden meerdere technologieën relevant met als gevolg dat allerlei toepassingen werden geïntroduceerd die in de praktijk niet altijd nuttig bleken. Nu is er een duidelijke kentering zo blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek van Twynstra Gudde en Facility Management Nederland.

Beeld Facilitaire organisaties investeren in innovatieve technologieën om aantrekkelijk werkgever te zijn

Technologie eindigde dit jaar met 39% op de derde plaats, maar lijkt duidelijk een blijvertje in de top drie. Zo eindigde het in 2017 bij het vorige onderzoek met 41% op de eerste plaats en geven respondenten nu aan dat ze verwachten dat technologie over drie tot vijf jaar een tweede plaats zal gaan innemen.

Een verschil met eerdere onderzoeken is dat in het verleden respondenten meerdere technologieën relevant vonden met als gevolg dat allerlei toepassingen werden geïntroduceerd die in de praktijk niet altijd nuttig bleken. Nu is er een duidelijke kentering. Bij de antwoorden op de vraag ‘welke technologieën zijn volgens de facilitaire professional voor de komende vijf jaar het meest relevant?’ steken Big Data en Internet of Things met respectievelijk 82 en 73% namelijk ver boven andere technologieën uit.

Wanneer gekeken wordt naar de redenen waarom facilitaire organisaties investeren in innovatieve technologieën valt op dat ‘een aantrekkelijk werkgever zijn’ met 55% het hoogste scoort, op de voet gevolgd door ‘het bieden van een kwalitatief betere werkplek’ (53%). Ook ‘efficiënter ruimtegebruik’ en ‘duurzamer energieverbruik’ scoren met respectievelijk 47 en 42% hoog.
Volgens de auteurs maakt de combinatie tussen gebouw en technologie dat er meer geïnvesteerd wordt in smart buildings, de combinatie van gebouw en technologie. Dit wordt volgens hen mogelijk versterkt door de huidige krappe arbeidsmarkt.

De respondenten zien in Big Data de meeste potentie voor aantrekkelijk werkgeverschap en kwalitatief betere werkplekken. Als geïnvesteerd wordt met het oog op efficiënt ruimtegebruik en duurzaamheid geldt dit voor Internet of Things. Wouter Dreimüller en Bote Scholtens: “Big Data kunnen worden gebruikt om te onderzoeken en te valideren wat behoeften zijn van medewerkers, maar ook om daarna te kijken of mensen zich ook daadwerkelijk zo gedragen. En je kunt zelfs gaan onderzoeken of het aanbod van je kantine invloed heeft op de productiviteit van medewerkers. We verwachten dan ook dat datadriven en evidence based FM de komende jaren een enorme vlucht zal nemen. Daarbij zal de facility manager nauw gaan samenwerken met de leverancier. Dit proces zal zich overigens wel in verschillende snelheden gaan manifesteren, want lang niet alle organisaties zijn al zover.”

Kansen smart buildings

De auteurs zoomen ook in op de kansen die smart buildings bieden. Ze doen dit vanuit drie perspectieven:

  1. De eigenaar. Een smart building geeft een real time en mogelijk voorspellend beeld van de gebouwprestaties. Een eigenaar kan, los van de gebruiker, betere inschattingen maken van het kwaliteitsniveau van een gebouw, zoals het onderhoudsniveau en de energieprestatie. Waardebehoud van een gebouw verdient daarom een nieuwe blik.
  2. De gebruiker. De data over het gebruik van verschillende ruimten bieden inzicht in voorkeuren van gebruikers. Op basis van deze inzichten kan een werkplek adaptief aangepast worden en kan beter worden ingespeeld op de behoeften van een gebruiker. Daarnaast zijn het sneller kunnen vinden van beschikbare ruimten en elkaar voordelen voor de gebruiker.
  3. Facility manager. Smart buildings bieden facility managers de kans om zich verder te ontwikkelen en een nauwe samenwerking aan te gaan met de andere stafafdelingen op basis van nieuwe data en inzichten. Die integrale benadering is nodig om te kunnen investeren in smart buildings en bijbehorende service levels.

De auteurs wijzen erop dat de meeste technologieën niet speciaal worden ontwikkeld voor de facilitaire markt, maar dat deze technologieën adopteert die door anderen zijn bedacht. Volgens de auteurs hebben eigenaar, gebruiker en facility manager er profijt van als er gezamenlijk wordt geïnvesteerd in technologieën en wanneer data worden gedeeld. Dit brengt volgens hen een complex spel met zich mee van verantwoordelijkheid, beslissingsbevoegdheid, eigenaarschap, het doen van investeringen en de vernieuwing voor de toekomst. De facility manager zal volgens de auteurs deze uitdaging aan moeten gaan omdat technologie de toekomst is.

Het onderzoek dat Twynstra Gudde uitvoerde in opdracht van Facility Management Nederland te bestellen via FMN.

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform