Logo
  • Achtergrond
  • 18 november 2020
  • HR Tech Review

9 Tips en tools voor succesvol werken op afstand

Voor veel werkenden in organisaties, zowel managers als medewerkers, leidt de coronacrisis ook tot een identiteitscrisis doordat routines en controles wegvallen. Als je lange termijn succesvol op afstand wilt kunnen werken zijn een aantal fundamentele veranderingen nodig. Negen tips en tools voor succesvol werken op afstand.
Beeld 9 Tips en tools voor succesvol werken op afstand

1. Van vaste kantoorwerkplek naar co-working spaces

Met meer werken op afstand heb je uiteindelijk minder werkplekken op kantoor nodig, een goede werkplek blijft een noodzakelijke basisvoorziening voor werkenden die geld kost. Als die werkplek thuis kan zijn betaald de werkgever een vergoeding voor een goede stoel, goed beeldscherm en bureau. Als er thuis geen plek is, de keukentafel is lange termijn geen goede werkplek, dan zijn er co-working spaces te huur, die nu al veel gebruikt worden door zelfstandigen, maar waar ook prima medewerkers terecht kunnen. Op de vreemdste plekken kom je die al tegen, vast ook wel één in de eigen woonplaats, zonder woon-werk verkeer. Als je nog geen werkplekvergoedingenbeleid hebt is nu het juiste moment om te starten. Dan zit daar ook een bedrag in opgenomen voor de energiekosten, koffie en toiletpapier die je op kantoor niet verbruikt.

2. Van conference calls naar video-conferencing

Weet je nog die tijd van de mobiele telefoon of zo’n speaker apparaat voor conference calls, waarbij je alleen iemands stem hoorde? Wat ouderwets opeens. Het dagelijks gebruik van Zoom steeg in de eerste maand van de lockdown van 10 naar 300 miljoen gebruikers. Er waren wel veiligheidsissues, ook met andere tools, maar inmiddels is de beveiliging binnen 2 maanden enorm verbeterd. Om veilig te videobellen is het nu vooral een kwestie dat gebruikers met de tools moeten leren omgaan en bijvoorbeeld wachtwoorden moeten gebruiken en eventuele opnames niet op een server in de VS zouden moeten opslaan, maar lokaal. Privacy autoriteiten, zoals de AP en Bit of Freedom, hebben inmiddels allerlei tools op een rij gezet en bevelen Jitsi aan als goed en goedkoop, want open source, alternatief.

3. Next level online samenwerken

Nu is videobellen voor veel mensen al een hele stap voorwaarts, maar het is alleen nog maar een andere vorm van communiceren. Online samenwerken is nog een hele andere stap. Want hoe ga je nu een brainstorm of procesontwerp sessie online doen, of een tweedaagse training geven, of zelfs een heel event online doen? Het whiteboard, de flipchart en de ‘consultancy koffer’ met post-its en markers moeten ook online worden. Een aantal tips vanuit de experts in onze community zijn Klaxoon, Sketchboard en favoriet Miro, voor een combinatie van kantoor en op afstand werkers kan de Microsoft Surface Hub een mooi apparaat zijn. Daarnaast waren er al allerlei tools om planningen, scrumboards en actielijsten online te ondersteunen, zoals Trello, Asana, Monday en Confluence.

4. Een ander veiligheidsbewustzijn

De meeste technische hobbels rondom werken op afstand zijn dus overwonnen. Het grootste technische risico is ondertussen hetzelfde als op kantoren zelf, namelijk de mens. Bij op afstand werken is de gehele fysieke toegangsbeveiliging afwezig. Er is geen voordeur met een pasjes systeem of beveiligingsmensen. Diefstal of verlies van zakelijke apparatuur met gegevens is een groter risico dus de noodzaak om de digitale toegangsbeveiliging extra goed op orde te hebben en te monitoren is extra groot. Een verlaagd veiligheidsbewustzijn is zeker een punt van aandacht, met extra training en communicatie om dat bewustzijn te vergroten.

5. Van synchroon naar asynchroon werken

Naast technologie zijn er de werkprocessen. Doordat je niet meer zo makkelijk als manager of collega langs loopt is de drempel om samen te werken verhoogd met risico dat processen trager lopen en je juist minder productief bent en nog meer formele communicatie momenten gaat inbouwen. Hier zijn 2 oplossingen voor, de ene juist weer technisch, door te zorgen voor informele en daardoor snelle communicatie en samenwerk tools die we hiervoor al bespraken. De andere oplossing is structureler van aard, want juist om al dat overleg en online videovergaderen te verminderen en remote werk echt tot een succes te maken is het nodig om werk meer asynchroon in te richten. In losse taken die individueel gepland en uitgevoerd kunnen worden. Anders is thuiswerken niet anders dan op kantoor waar je van 9 tot 5 in vergadering zit zonder werk af te krijgen.

6. Leiderschap door coaching

Het grootste risico en dus de meeste aandacht verdienen de werkenden zelf. Zeker in bureaucratische organisaties, waar thuiswerken een taboe was of voor hooguit 1 dag per week was toegestaan, is deze crisis ook een identiteitscrisis. Een leidinggevende kan niet meer micro managen en iedereen in het oog houden. En iedereen moet leren meer zelfstandig te werken en vooral zijn tijd goed te plannen om de werk/privé tijd in balans te houden. Voor dit soort organisaties is overstappen naar een model van managers als coach, eventueel met online coaching en performance management tools, de enige manier om voor beide partijen met remote werken om te gaan. Bekijk hier een aantal #HRTech aanbieders die coaching ondersteunen.

7. Een mentale gedragsverandering

Risico's op eenzaamheid, stress, minder beweging, gezondheidsklachten en bovenal de werk/privé balans, zijn allemaal mentale risico's die veel slechter beheersbaar zijn dan in een eigen kantooromgeving. Daar heb je geen jonge kinderen om je heen, maar wel collega’s (en een manager) die om je geven, daar heb je ‘wandelgangen’ en ergonomische stoelen en een goede airconditioning kan een flink gemis worden met een warme zomer op komst. En een bijzonder gemis bij ‘werken op afstand’ is juist die afstand. Je kunt het werk niet uitzetten door ‘naar huis’ te gaan. Het onder controle krijgen van de werk/privé balans is de grootste uitdaging voor veel mensen. Voor al deze punten rond de mentale gedragsverandering zou via coaching veel aandacht voor moeten zijn. Met een coach / manager vanuit de werkgever die tegen je gaat zeggen ‘stop ook eens met werken’. Een enorme mentale gedragsverandering voor werkgevers en managers dus ook!

8. Bezin je op de werk/privé balans van messaging tools

In het kader van de sociale interactie is het vervangen van de offline informele communicatie door online tools noodzakelijk. Maak daarbij een duidelijke keuze die past bij de bedrijfscultuur voor het gebruiken van privé messaging tools zoals WhatsApp, Signal en Messenger versus een eigen, organisatie messaging tool. Aan het gebruik van de privé messaging tools zit namelijk ook een risico. Niet zozeer technisch, want de berichten zijn vaak wel versleuteld, maar wel omdat privé en zakelijke gesprekken door elkaar gaan lopen. Als je nog niet een eigen messaging tool hebt binnen je organisatie ga daar dan snel naar op zoek, die zit soms al in je HR suite, of in tools als Slack, Flex-Appeal, SpeakAp, Wizetalk, eko, Viadesk, Plek, ServiceNow of Smarp. Die communicatie scheiden is ook voor een betere werk/privé balans nuttig, doordat je de zakelijke messaging tool kan 'uitzetten'.

9. Sociale interactie moet je gaan plannen

Als onderdeel van die mentale gedragsverandering is sociale interactie een cruciaal aandachtspunt. Mensen zijn nu eenmaal sociale dieren die contact nodig hebben om beter te presteren. En in de sociale interactie worden ook veel werk gerelateerde onderwerpen besproken. Uit onderzoek van CruncHR en NN blijkt dat alternatieve ondersteuning bij sociale interactie essentieel is om de mentale weerbaarheid op peil te houden, zeker bij de jongere generaties. Op kantoor hoef je een kletspraatje met je collega’s niet in te plannen, dat doe je gewoon. Samen koffie halen, lunchen, een rondje lopen, even ‘buurten’ bij oud collega’s, dat is op afstand allemaal een stuk ingewikkelder. Niet alleen zou je als werkgever dus ruimte moeten geven om tijd te maken voor sociale interactie, ook de werkenden moeten die tijd durven te pakken.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform