Logo
  • Opinie
  • 27 mei 2014

Meten van de facilitaire kosten op school

Scholen worden dagelijks geconfronteerd met een krimpend budget voor de materiële begroting. Door groeiende leegstand van schoolgebouwen of juist ruimtetekort stijgen tegelijkertijd de eisen aan de kwaliteit van de facilitaire dienstverlening in rap tempo. Ontwikkelingen die zorgen voor een noodzaak de bedrijfsvoering en facilitaire zaken verder te professionaliseren.

Maar weet u hoe u presteert ten opzichte van andere scholen op het gebied van de facilitaire kosten, formatieplaatsen en groot onderhoud? Om hier achter te komen ben ik gestart met het opzetten van een professionele benchmark voor de facilitaire kosten in het voorgezet onderwijs. 

Benchmarken is het vergelijken, interpreteren, vertalen en toepassen van marktcijfers op de eigen organisatie. De VO onderwijs sector kenmerkt zich door een specifiek bekostigingsstelsel en uitgavenpatroon, waardoor benchmarking met andere sectoren niet representatief is. 

Grootste kostenposten

De benchmark Facilitair kosten VO is een samenstelling van de meest voorkomende en grootste kostenposten in de facilitaire begroting op VO scholen. Op basis van interviews met diverse facilitair verantwoordelijken in het VO is allereerst de behoefte voor een benchmark specifiek voor het VO vastgesteld. Vervolgens heb ik met de geïnterviewde scholen de benchmark samengesteld. De benchmark wordt in de eerste fase gebaseerd op 3 aspecten: diensten, OOP en gebouw.

Deelnemers wordt ook na de eerste benchmarkrapportage gevraagd op welke punten de benchmark kan worden bijgesteld. Het doel is stapsgewijs een benchmark te ontwikkelen die voldoet aan de behoefte van facilitair verantwoordelijken in het VO en tegelijkertijd aansluit bij de NEN 2748 norm.

Rapportage

De deelnemende scholen ontvangen na de analyse van de benchmark een uitgebreide persoonlijke rapportage van de actuele marktcijfers en normen. Tevens wordt de deelnemer afgezet tegen de marktcijfers, zodat in één oogopslag de prestatie van de eigen organisatie inzichtelijk is. Scholen kunnen zicht tot eind mei aanmelden voor deelname, eind juni wordt vervolgens gepubliceerd.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform