Logo
  • Nieuws
  • 23 november 2021
  • Bron: Profacility.be

FM bij IKEA: ‘Geëvolueerd van een manusje-van-alles naar een volwaardige businesspartner’

Kris Brans rolde als Cluster FM-manager voor IKEA Frankrijk, België en Nederland de afgelopen jaren een aantal uitdagende internationale projecten uit. Een daarvan was de gelijkschakeling van de facilitaire scope binnen de hele groep. ‘De klant centraal zetten vraagt een zekere nederigheid. In die zin zou je kunnen zeggen dat FM een zorgberoep is.’

Beeld FM bij IKEA: ‘Geëvolueerd van een manusje-van-alles naar een volwaardige businesspartner’

In 2012 startte het project FM Service Provider. Met de oplevering in 2019 werd facility management binnen IKEA als een interne leverancier gepositioneerd. Waar voorheen in elk land een andere facilitaire scope was, werkte men nu een standaard facilitaire scope uit. Het project heeft in veel landen tot een uitwisseling van diensten geleid zo vertelt Brans aan Profacility.be.

Brans: “Het was niet alleen een verandering binnen FM; maar ook binnen logistiek, food en dergelijke. Veel afdelingen hebben taken moeten overdragen aan FM of omgekeerd. Het was niet evident om die gesprekken in 24 landen aan te gaan. We leerden eruit dat het belangrijk is om in elk land over een goed internal service agreement (ISA) te beschikken, een intern akkoord tussen enerzijds facility management als organisatie en anderzijds de interne klanten. We specifiëren in het contract wat we doen en welke kwaliteit daartegenover staat, hoe we de kwaliteit meten, hoe we budgetteren en rekruteren enzoverder. Elk aspect van onze business komt erin aan bod.”

Businesspartner

Nog een voordeel aldus Brans is dat dit document, bovenop het professionaliseren van de scope, zeer handig is voor nieuwe mensen die bij IKEA van start gaan. Brans: “Het geeft onze business een enorme meerwaarde. We zijn geëvolueerd van een manusje-van-alles naar een volwaardige businesspartner. De uitdaging is nu om van onze medewerkers dienstverleners te maken. Vroeger noemde men hen nogal gemakkelijk techniekers. Het zijn echter mensen die ten dienste staan van de corebusiness, die oplossingen uitwerken en ontzorgen.”

Inzicht in facilitaire data

Een ander project dat in het interview met Brans aan bod komt is het CAFM-project (Computer-Aided FM). Oorspronkelijk een onderschat project. Brans: “De facilitaire processen in de diverse landen verschilden enorm van elkaar. Dat leidde tot heel wat vraagtekens.” Uiteindelijk hebben ze volop ingezet op betrokkenheid en de noden en problemen stap voor stap in kaart gebracht om vertrouwen te creëeren. Brans: “We hebben in feite een project op poten gezet na het initiële project, dat de globale implementatie van de tool als doelstelling had. Dit was niet alleen interessant op het vlak van change management, maar ook op het gebied van inzicht krijgen in facilitaire data. Op die manier heb ik facilitaire data leren begrijpen en hoe we ermee aan de slag kunnen gaan.”

Lees het hele interview op Profacility.be

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform