Logo

FMM.nl is vanaf nu F-Facts.nl

  • Nieuws
  • 11 september 2017
  • Bron: ministerie SZW

Quotumregeling arbeidsbeperkten voor overheidswerkgevers

Afgelopen zomer werd bekend dat marktwerkgevers in 2016 hun aantal banen voor arbeidsbeperkten ruimschoots gerealiseerd hebben. De overheidswerkgevers hebben hun doelstelling echter niet gehaald. Overheidswerkgevers worden nu verplicht het voor hun geldende aantal banen voor de doelgroep in te vullen.

Beeld Quotumregeling arbeidsbeperkten voor overheidswerkgevers

Voor overheidswerkgevers gaat een quotumregeling gaat gelden zo staat in de brief die staatssecretaris Klijnsma van SZW aan beide Kamers heeft gestuurd. In de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is vastgelegd hoeveel banen markt- en overheidswerkgevers elk jaar moeten creëren voor mensen uit de doelgroep.

Om de benodigde inhaalslag mogelijk te maken, en de overheidswerkgevers te blijven stimuleren om de banen te realiseren,  is afgesproken om voor werkgevers in de overheidssector die komend jaar de doelstelling niet halen, dit inzichtelijk te maken, en de werkgevers de tijd te geven tot en met het jaar 2019 om aan de quotumregeling te voldoen.

Producttips