Logo
  • Nieuws
  • 15 januari 2019
  • Bron: PIANOo

Circulaire kantoorinrichting: tips van marktpartijen

Marktpartijen gaven elkaar tijdens het PIANOo-leernetwerk 'gouden tips' op 4 thema’s: levensduurverlenging, nieuw circulair meubilair, verdienmodellen en ketensamenwerking.

Beeld Circulaire kantoorinrichting: tips van marktpartijen

Eén van de rode draden in die tips was dat de producenten van kantoormeubilair hopen op meer partnership met overheidsdiensten. Met zo’n partnership wordt de prikkel voor marktpartijen groter om zo duurzaam mogelijk te handelen en écht werk te maken van circulariteit, is de gedachte.

Enkele andere tips die marktpartijen gaven:

  • Stimuleer ketensamenwerking. Door de aard en inrichting  van de inkoopprocessen bij de overheid, worden lang niet alle duurzame en circulaire kansen verzilverd. Met name kleinere spelers krijgen bijvoorbeeld moeilijk toegang tot de kantoorvloeren van de overheid. Dit kan beter benut worden door ketensamenwerking bij de grote leveranciers af te dwingen.
  • Benader het inkoopproces vanuit het resultaat: stel een drempelbedrag vast en laat marktpartijen daarbinnen zo creatief mogelijk zoeken naar de meest duurzame en kwalitatief hoogwaardige oplossingen.    
  • Knip inkoopopdrachten op in meerdere percelen, zodat specialisten in bijvoorbeeld duurzame bureaustoelen ook mee kunnen doen. Aanbestedingen gaan vaak over stoelen én tafels in één perceel. Dat zet de markt op slot en  experts vallen hierdoor buiten de boot.
  • Koop geen kantoorinrichting in, maar maak er gebruik van. Het meubilair blijft dan in eigendom van de producent en die heeft er dan belang bij de levensduur maximaal uit te nutten. Aan het einde van de levensduur is de producent bovendien verantwoordelijk voor de juiste verwerking van het meubilair.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform