Logo
 • Nieuws
 • 7 januari 2020
 • Nick Provoost & Febe Smid | Inkoopconsultants Supply Value

Belangrijkste inkooptrends voor 2020 (met aanbevelingen)

Wat zijn de trends en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van inkoop voor 2020? Voor het achtste jaar op rij heeft Supply Value hier onderzoek naar gedaan. De uitkomsten kunnen (facility) managers en inkoopprofessionals ondersteunen bij het stellen van prioriteiten voor 2020.

Beeld Belangrijkste inkooptrends voor 2020 (met aanbevelingen)

Voor het onderzoek heeft Supply Value een online enquête opgesteld en deze enquête is verspreid onder inkoopprofessionals in Nederland en België. De enquête is ingevuld door 195 inkoopprofessionals.

In het onderzoek is een tweesplitsing gemaakt tussen thema’s waar inkoopprofessionals in 2020 mee aan de slag gaan en ontwikkelingen waarvan zij verwachten dat het een grote rol gaat spelen binnen inkoop over 5 jaar.

Naast de vragen over trends is er ingezoomd op de kenmerken van de respondenten en hun organisaties, denk aan: functieniveau, organisatiegrootte en het land waar de inkoopprofessional werkt. Net zoals voorgaande jaren zijn niet enkel algemene trends onderzocht, maar is ook geanalyseerd hoe trends verschillen per type respondent.

Trends 2020

De top drie trends voor 2020 is:

 1. Leveranciersmanagement
 2. Contractmanagement
 3. Inkoop alignen met de business en strategie

Hieronder is de lijst met alle trends en bijbehorende scores te zien. 


Leveranciersmanagement

De nummer 1 trend voor 2020 is leveranciersmanagement met een score van 4,12 (veel prioriteit).

Wij zien in de praktijk dat steeds meer inkopers de waarde van leveranciers gaan inzien en ook steeds meer de samenwerking met de leverancier gaan opzoeken. De ‘traditionele’ inkoper met een eenzijdige focus op de laagste prijs maakt steeds meer plaats voor de inkoper die op zoek is naar het creëren van waarde in samenwerking met leveranciers. De reden van deze grote interesse in leveranciersmanagement is mogelijk de toenemende mate waarin outsourcing plaatsvindt. De invloed van de leverancier op de core business wordt daarmee steeds groter, waardoor het belang van leveranciersmanagement voor veel inkopers steeds duidelijker wordt.

Contractmanagement

Op nummer 2 staat dit jaar contractmanagement met een score van 4,06 (veel prioriteit).

Deze nieuwkomer in de top 3 krijgt een hogere prioriteit dan in 2018 en 2019. De voordelen van het goed managen van contracten wordt voor steeds meer organisaties en inkopers duidelijk. Daarnaast wordt tooling op dit gebied steeds completer en kan voor veel organisaties steeds eenvoudiger meer waarde uit het contract worden gehaald.

Alignment tussen inkoop en de business en strategie

Trend nummer 3 voor 2020 is het alignen van inkoop met de business en strategie met een score van 4,06 (veel prioriteit).

Inkoop krijgt een steeds prominentere rol op de strategische agenda van organisaties. Een veelvoorkomende reden hiervoor is dat organisaties steeds duurzamer willen zijn en inkoop hier een grote rol in kan vervullen. De uitdaging ligt bij het maken van de juiste vertaalslag van een algemene strategie naar een goede inkoopstrategie.

Trends 2025

De respondenten is tevens gevraagd van welke thema’s zij verwachten dat ze een grote rol gaan spelen binnen inkoop over 5 jaar. De respondenten geven aan dat zij verwachten dat het onderwerp co-creatie en innovatie met leveranciers over 5 jaar de grootste rol gaat spelen. Als nummer 2 wordt het toepassen van Big Data Analytics genoemd en als derde verwachten de respondenten dat Artificial Intelligence een grotere rol gaat spelen binnen inkoop over 5 jaar. Opvallend aan deze resultaten is dat Big Data Analytics en Artificial Intelligence voor 2020 ongeveer onderaan de prioriteitenlijst staan.

Aanbevelingen

In het onderzoek worden allerlei thema’s en trends benoemd, maar wat betekent dit nou voor uw organisatie? Het antwoord op die vraag is helaas niet zo gemakkelijk te geven en is afhankelijk van verschillende factoren. Welke thema’s en trends in uw organisatie geïmplementeerd kunnen worden is in sterke mate afhankelijk van de (data)volwassenheid van uw organisatie. Ondanks dat de top trends soms heel verschillend van elkaar lijken, zien wij een zekere volgordelijkheid in de implementatie ervan. Dit is met name afhankelijk van de volwassenheidsfase waarin uw organisatie zich bevindt. Zie de fases hieronder:Deze niveaus en volgordelijkheid zijn enorm van belang. Zo is het niet zinvol om over leveranciersmanagement na te denken, zonder dat je contractmanagement op orde hebt en contract-beheer naar behoren hebt ingeregeld. Laat staan dat het in deze gevallen verstandig is om Big Data Analytics en Artificial Intelligence te implementeren. De bottom line is: begin bij het begin en werk in kleine stapjes naar boven. Door op gestructureerde wijze op deze manier de organisatie in volwassenheid te laten groeien worden dit soort veranderingen ineens een stuk minder imposant.

Voor de top 6 trends (top 3 2020 en top 3 2025) zien wij de volgende logische volgorde:

 1. Inkoop alignen met business en strategie
 2. Contractmanagement
 3. Leveranciersmanagement
 4. Co-creatie en innovatie met leveranciers
 5. Big Data Analytics
 6. Artificial Intelligence

Inkoop alignen met business en strategie

Oftewel, start met het alignen met de business. Inkoop begint (gelukkig) een steeds prominentere plek te krijgen op de strategische agenda van organisaties. Inkoop in een organisatie kan nog zo goed zijn, maar als de inkoopactiviteiten niet in lijn liggen met de algehele strategie van de organisatie, dan gaat er potentiële waarde verloren. Een bruikbare methodiek om gestructureerd de algehele bedrijfsstrategie terug te vertalen naar een strategische inkoop-richting met een concreet pad om te bewandelen is de OGSM-methode (Objective, Goals, Strategies and Measures). Met behulp van deze methode wordt het inzichtelijk wat de bedrijfsbrede strategie is, hoe deze wordt terugvertaald naar alle onderliggende niveaus (zoals de inkoopafdeling) en laat zien hoe teams of individuen bijdragen aan deze strategie.

Contractmanagement

Nu de algehele bedrijfsstrategie is terugvertaald naar een inkoopplan dat daar naadloos op aansluit, is het tijd om naar de interne inkooporganisatie te kijken. Wij zien regelmatig dat organisaties fantastisch zijn in inkopen, maar dat zodra het contract is getekend, het in een la belandt en er niet of nauwelijks naar wordt omgekeken, en dat is zonde! Professioneel ingericht contractmanagement brengt namelijk diverse voordelen met zich mee, zoals significante kostenbesparingen, betere interne en externe communicatie, risicobeheersing en de capaciteiten van de leverancier kunnen veel beter worden benut. Mocht u niet de behoefte voelen om zelf met contractmanagement aan de slag te gaan, omdat u zich bijvoorbeeld liever op kerntaken focust, dan bestaat er Contractmanagement as a Service, waarbij u aan de ene kant vele voordelen behaalt en aan de andere kant op een breed vlak wordt ontzorgd.

Leveranciersmanagement

Zodra er goed overzicht van en inzicht in alle contracten is, wordt het tijd om te bepalen welke leveranciers u actief gaat managen en welke relatie u aangaat met verschillende soorten leveranciers. Een manier om dit te doen is door elke leverancier te plotten in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld aan de hand van de portfolio matrix van Kraljic. Aangezien elke categorie beschikt over een van tevoren vastgestelde werkwijze, zorgt deze methode ervoor dat elke leverancier op de juiste manier geprioriteerd wordt. Zo wordt de aandacht over de juiste leveranciers verdeeld, waardoor de relaties met de meest belangrijke leveranciers juist worden gemanaged en er tegelijkertijd inzicht ontstaat in leveranciers die misschien beter gebundeld kunnen worden.

Co-creatie en innovatie met leveranciers

Een stap verder in professionaliteit is het uitbouwen van je leveranciersrelaties, door bijvoorbeeld lange termijn partnerships aan te gaan, of gezamenlijk met een leverancier te creëren en te innoveren. Maar hoe bepaal je welke producten, welke leveranciers hiervoor in aanmerking komen en of dit überhaupt voor uw organisatie interessant is? Het is lastig om daar een eenduidig oordeel over te vellen, aangezien het hier niet enkel objectieve beslissingen betreft, maar ook de gevoelscomponent een grote rol kan spelen. Zo zal zo’n relatie waarschijnlijk weinig succes hebben wanneer er verborgen agenda’s zijn en er dus geen volledige openheid is. Misschien wel het meest belangrijke component van zo’n samenwerking is vertrouwen in elkaar en in de samenwerking. Dit vertrouwen is nodig zodat partijen informatie met elkaar delen, die op zijn beurt weer nodig is om samen nieuwe producten te creëren en met elkaar te leren en te innoveren. En als voor beide partijen het belang groot genoeg is dan kan dat leiden tot excellente samenwerkingen waar enorme innovatieve oplossingen worden bedacht en gecreëerd.

Big Data en Artificial Intelligence

Op het moment dat je organisatie een bepaald volwassenheidsniveau heeft bereikt (vaak niveau 4 of 5) en processen op een gestructureerde manier zijn geïmplementeerd en geïntegreerd in de organisatie, kunnen ook data-gerelateerde trends worden toegepast. Deze solide basis is nodig, zodat dit soort geavanceerde toepassingen beter tot hun recht komen en meer waarde genereren. Het is weinig zinvol om complexe, zelflerende algoritmes in te zetten op het moment dat het bijvoorbeeld niet eens helder is wie de belangrijkste leveranciers zijn en hoeveel spend je onder contract hebt. In die gevallen is er veel meer winst te behalen door eerst te focussen op het professionaliseren van contract- en leveranciersmanagement. Wanneer de organisatie volwassen genoeg is voor de volgende stap dan kan worden nagedacht over industrie 4.0 gerelateerde topics, zoals Big Data Analytics en Artificial Intelligence.

Een onmisbaar onderdeel bij dit soort toepassingen is het aanschaffen van de juiste tooling. Maar hoe zorg je er nou voor dat dit maximaal aansluit op de organisatiedoelen, nu en in de toekomst? En hoe krijg je inzichtelijk welke industrie 4.0 gerelateerde topics voor uw organisatie interessant en relevant (kunnen) zijn?
Supply Value heeft hiervoor het IT Value Sourcing Model ontwikkeld. Dit model helpt om op gestructureerde wijze gebalanceerde doelstellingen op te stellen, waarmee maximale waarde kan worden gegenereerd. Deze doelstellingen dienen vervolgens als uitgangspunt om randvoorwaarden in kaart te brengen. Hiervoor gebruiken wij een aangepaste versie van het dynamisch architectuurmodel (DYA), een methode om architectuur in te richten dat rekening houdt met de samenhang tussen de business, informatie en techniek. Op deze manier wordt vanuit verschillende invalshoeken en op verschillende dimensies de behoefte vanuit inkoop en vanuit de organisatie geanalyseerd. Deze inzichten kunnen worden gebruikt om uiteindelijk de meest geschikte tooling aan te schaffen.

Niet alleen benieuwd naar de algemene trends, maar ook nieuwsgierig hoe trends verschillen per type respondent en type organisatie? Download hier kosteloos het gehele onderzoeksrapport van Supply Value met concrete aanbevelingen en praktische handvatten

En wilt u weten hoe u aan de slag kunt met de trends binnen uw facilitaire afdeling en/of inkoopfunctie? Neem dan contact op met Nick Provoost (n.provoost@supplyvalue.nl | 06 29 27 02 38) of met Febe Smid (f.smid@supplyvalue.nl | 06 11 24 11 66)
 

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform