Logo
  • Nieuws
  • 19 januari 2021

Actieve aanpak coronacrisis heeft blijvend positief effect op de bedrijfsvoering

Bedrijven die actief maatregelen hebben genomen om de coronacrisis het hoofd te bieden, verwachten daar blijvend positieve gevolgen van te zullen ondervinden. Dat blijkt uit onderzoek van Kruizinga.nl onder 380 werkende Nederlanders die (mede) beslissend/eindverantwoordelijk zijn voor inkoop, facilitaire zaken, ontwikkeling en/of veiligheid. 

Beeld Actieve aanpak coronacrisis heeft blijvend positief effect op de bedrijfsvoering

Bijna driekwart van de respondenten geeft aan dat hun bedrijf direct in maart en april 2020 actie heeft ondernomen. Belangrijkste actiepunten waren: kritischer naar kosten kijken, slimmer gaan werken, beter organiseren en taken anders verdelen. De positieve effecten blijken groot te zijn: bijna 43% van de bedrijven verwacht zelfs beter uit de crisis te komen dan toen ze er in gingen. 

Positief effect op de werksfeer

Op kosten letten, slimmer werken, werk beter organiseren en taken anders verdelen heeft er ook voor gezorgd dat men binnen de ondervraagde organisaties op een andere manier is gaan samenwerken. Men geeft aan niet alleen kostenbewuster en efficiënter te werken dan voorheen maar ook dat men, volgens bijna de helft van de ondervraagden, een beter team is geworden. Ook werkt men met meer plezier en neemt men makkelijker taken van elkaar over. Dat heeft ook effect op de omgang met klanten, want de klanttevredenheid is bij 74% gelijk gebleven of zelfs gestegen. Een vijfde van de bedrijven geeft aan dat ze een hoger cijfer van hun klanten krijgen, dat het contact met klanten beter is geworden en dat men vaker complimenten krijgt. 

Succesvolle maatregelen top tien

1. Kijk positief op een andere manier naar je situatie en stel alles ter discussie; de markt, de producten en diensten, klanten en leveranciers en durf beslissingen te nemen.
2. Betrek alle medewerkers bij het proces, communiceer veel en open, stimuleer dat men onderling meedenkt en beloon ideeën.
3. Let op de kosten zonder onnodig te bezuinigen, gooi niets zomaar weg, verbeter het voorraadbeheer en bestel alleen nieuwe zaken als die echt noodzakelijk zijn. Overweeg gebruikt materiaal te kopen of materiaal te huren.
4. Ga met leveranciers en klanten om tafel en maak met hen andere afspraken over leveringen, levertijden, prijzen en voorwaarden die voor beide partijen een win/win situatie opleveren.
5. Voorkom onnodige (lange) vergaderingen, maak de beslissingslijnen korter en verminder het aantal procedures.
6. Pak zo snel mogelijk alle zaken aan die al lang geregeld hadden moeten zijn, maar die door de gebruikelijke werkdruk en gebrek aan urgentie steeds naar achteren zijn geschoven.
7. Geef medewerkers meer verantwoordelijkheid, verdeel taken anders en train medewerkers waardoor ze beter zelfstandig kunnen functioneren.
8. Investeer in het team en benadruk ieders individuele belang in het bedrijfssucces, organiseer regelmatig korte, informele bijeenkomsten aan het einde of begin van de week.
9. Ga kritisch het logistieke proces na op routing, indeling, (opslag) capaciteit en flexibiliteit. Breidt uit waar nodig en krimp in waar noodzakelijk.
10. Vraag iedereen oren en ogen open te houden om ontwikkelingen bij andere bedrijven en bedrijfstakken te volgen. Praat met andere bedrijven, werk samen en wissel ideeën uit.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform