Logo
 • Achtergrond
 • 3 april 2019
 • Jeroen Huisman

Strategisch inkopen in 8 processen

Veel organisaties maken een professionaliseringsslag in hun inkoopproces. Een handig model daarbij is het Michigan Stage University (MSU) inkoopmodel van Monczka. Het model helpt organisaties het huidige professionaliteitsniveau vast te stellen en daarnaast het gewenste niveau te bepalen.
Beeld Strategisch inkopen in 8 processen

Het model bestaat uit 8 strategische inkoopprocessen en 6 ondersteunende processen. De strategische processen richten zich op prestatieverbetering door effectief leveranciersmanagement. 

De 8 strategische inkoopprocessen:

 • Insourcing/outsourcing
 • Ontwikkelen van commodity-artikelgroepstrategieën
 • Ontwikkelen van een leveranciersbestand van wereldklasse
 • Ontwikkelen en managen van leveranciersrelaties
 • Integreren van leveranciers in het productcreatieproces
 • Integreren van leveranciers in het orderrealisatieproces
 • Leveranciersontwikkeling en kwaliteitsmanagement
 • Strategisch kostenmanagement

Ondersteunende processen

De ondersteunende processen richten zich op het creëren van condities en middelen die nodig zijn voor het op professionele wijze uitvoeren van de strategische processen:

 1. Vaststellen van plannen voor beleid en inkoop
 2. Inrichting van inkooporganisaties
 3. Ontwikkelen van inkoopprocedures
 4. Ontwikkelen van prestatie-indicatoren voor inkoop en supply management
 5. Ontwikkelen en invoeren van inkoopinformatiesystemen
 6. Human Resource Management en opleiding

Het model bevat naast leermodules self-assessments aan de hand waarvan het professionaliteitsniveau gemeten kan worden. Voor ieder van de 14 processen zijn beoordelingscriteria ontwikkeld, zodat een organisatie op één van de 10 professionaliteitsniveaus gescoord kan worden. Deze assessments vormen tevens het startpunt voor verdere professionalisering, doordat een organisatie kan bepalen waar zij naartoe wil groeien. Uiteraard is dit niet per definitie het hoogste niveau, dit is afhankelijk van de organisatie en de sector waarin zij actief is.

Meer tips en antwoorden op 150 vragen op het gebied van inkoop en procurement vindt u in dit e-book.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform