Logo
  • Achtergrond
  • 30 januari 2017
  • Febe Smid | Consultant Supply Value

Belangrijkste inkooptrends voor facility managers

Wat zijn de trends en belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van inkoop voor 2017? Voor het vijfde jaar op rij heeft Supply Value dit met een grootschalig onderzoek uitgezocht. De uitkomsten kunnen (facility) managers en inkoopprofessionals ondersteunen bij het stellen van (inkoop)prioriteiten voor 2017.
Beeld Belangrijkste inkooptrends voor facility managers

Als gekeken wordt naar de huidige focus van de inkoopprofessionals in 2016 wordt duidelijk dat kostenreductie nog steeds het belangrijkste thema is, gevolgd door: alignment met de organisatie(strategie) en Total Cost of Ownership. Inkoopprofessionals verwachten in 2017 wederom de meeste focus te geven aan kostenreductie, maar ook waardecreatie en alignment met de (organisatie)strategie krijgen veel aandacht.

Trends

Het onderzoek richtte zich naast de huidige en geplande gebieden van focus ook op de inkoopthema’s die in 2017 de grootste ontwikkeling doormaken; de trends. Dit zijn de inkoopthema’s waarbij de toename tussen de geplande focus in 2017 ten opzichte van de huidige focus het grootst is en de aandacht in 2017 dus naar verwachting substantieel toeneemt. De top drie trends is als volgt:

  1. Stimuleren van innovatie vanuit de inkoopfunctie
  2. Bundelen van inkoop met partners
  3. Betrekken van leveranciers bij het zoeken naar innovatie.

Enerzijds laten de resultaten zien dat kostenreductie een belangrijk onderwerp is en blijft. De toegevoegde waarde van facility management is soms lastig uit te drukken in euro’s, daarentegen zijn kostenreducties wel meetbaar. Kostenreductie blijft daarmee een belangrijke doelstelling voor facility managers.

Anderzijds laat het onderzoek zien dat innovatie steeds belangrijker wordt. Dit is niet zo gek in de huidige maatschappij waar de druk op organisaties de afgelopen jaren enorm is toegenomen Product life cycles worden steeds korter, klanten worden steeds kritischer, internationale concurrentie en de daarbij horende prijsdruk nemen steeds verder toe. Voor bedrijven betekent dit dat ze met nieuwe manieren van werken, nieuwe producten en nieuwe diensten moeten komen om te kunnen overleven. Facility management in het algemeen, maar ook de inkoopfunctie speelt samen met leveranciers en andere (kennis)partners een belangrijke rol in het stimuleren van innovatie.

Aanbevelingen

Gebaseerd op de trends voor 2017 hebben we op basis van onze expertise en ervaringen aanbevelingen geformuleerd. De trends ‘innovatie stimuleren met de inkoopfunctie’ en ‘leveranciers betrekken om innovatie te stimuleren’ vertonen veel overlap. Daarom worden aanbevelingen voor deze trends tegelijkertijd beschreven.

Trend 1 en trend 3: Stimuleren van innovatie vanuit de inkoopfunctie en Betrekken van leveranciers bij het zoeken naar innovatie

Het startpunt om innovatie te stimuleren is het in lijn brengen van de inkoopfunctie met de organisatie. Focus vooral op de organisatie brede doelstellingen en strategieën met betrekking tot innovatie. Zijn deze niet duidelijk beschreven, dan is het een goed idee om samen met het management deze doelstellingen en strategieën alsnog boven water te krijgen, bijvoorbeeld door het organiseren van een OGSM (objectives, goals, strategies en measures) workshop.

Na het in lijn brengen van de inkoopfunctie met de organisatie, is het aan te bevelen om categoriemanagement op te zetten, denk aan een categorie: HR, Facilitair, ICT etc. Het is belangrijk om personen uit de business/de lijn eigenaar te maken van de categorieën. Zij weten welke behoeften er zijn, maar ook hoe de markt in elkaar steekt. Wanneer ook categoriemanagement goed is ingericht, kan de inkoopafdeling (of facilitaire afdeling) starten met het implementeren van specifieke methoden die innovatie stimuleren en zorgen dat leveranciers (vroegtijdig) betrokken worden. Supply Value raadt een aantal specifieke methodieken aan: functioneel specificeren, Best Value Procurement, Early Supplier Involvement, innovatie partnership, systeem-gericht contract management en Vested. Deze staan uitgebreid beschreven in het onderzoeksrapport.

Trend 2: Het bundelen van inkoop met partners

De eerste stap is het analyseren van de producten en/of dienstverlening. Welke onderdelen kunnen gebundeld worden? En welke zijn te organisatie specifiek en/of risicovol om te bundelen? Het bundelen van kantoorartikelen of meubilair is bijvoorbeeld eenvoudiger te realiseren dan het bundelen van specifieke machines in complexe productie omgevingen.

Vervolgens komt de belangrijkste vraag aan bod: wat is het uiteindelijke doel van een samenwerking met partners? Organisaties kunnen enerzijds inkoop zelf bundelen om meer volume te creëren met als ultiem doel het reduceren van kosten. Aan de andere kant kunnen organisaties kennis over inkoop bundelen en op deze manier een meer professionele inkoopfunctie creëren.

Als het doel van een bundeling van de inkopen of zelf of kennis helder is, kan een partner geselecteerd worden en kan een geschikte vorm van samenwerking gekozen worden. In de laatste stap wordt de samenwerking gemanaged, worden verwachtingen en problemen gedeeld en is het sterk aan te raden om de samenwerking frequent te evalueren.

Onderzoeksrapport

Niet alleen benieuwd naar de algemene trends, maar ook nieuwsgierig hoe trends verschillen per type respondent en type organisatie? En wilt u weten hoe u aan de slag kunt met de trends binnen uw facilitaire afdeling en/of inkoopfunctie? Download hier kosteloos het gehele onderzoeksrapport van Supply Value met concrete aanbevelingen en praktische handvatten
 

Over Supply Value
Supply Value is het adviesbureau op het gebied van inkoop, supply chain en informatiemanagement. Supply Value helpt leiders slimmer samenwerken waardoor zij duurzame waarde creëren. Dit doen zij door het leveren van onafhankelijk advies met gedreven mensen en de beste middelen. Voor meer informatie: www.supplyvalue.nl 

Febe Smid is inkoopconsultant bij Supply Value. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact met haar opnemen via: f.smid@supplyvalue.nl of +316 11 24 11 66. 

Over het onderzoek
Supply Value heeft de inkooptrends voor 2017 onderzocht aan de hand van een online enquête. In de enquête zijn twee belangrijke vragen gesteld over 29 inkoopthema’s:

  1. Hoeveel focus hebben de respondenten in 2016 aan de inkoopthema’s gegeven?
  2. Hoeveel focus verwachtten de respondenten in 2017 aan de inkoopthema’s te geven?

De online enquête is ingevuld door 189 professionals uit meer dan 20 landen. De meeste respondenten, 53%, werkt op strategisch niveau (bijvoorbeeld als CEO, CFO, CPO of COO). Naast de vragen met betrekking tot de inkoopthema’s, is in het onderzoek ingezoomd op de karakteristieken van de respondenten en hun organisaties, bijvoorbeeld: het functieniveau, de grootte van de organisatie, de volwassenheid van de inkoopfunctie en het land waar de respondent werkt. In dit artikel worden alleen de algemene trends beschreven. In het onderzoeksrapport is ook uiteengezet hoe trends verschillen per type respondent en hun organisaties.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform