Logo
  • Nieuws
  • 30 mei 2022

Vooral hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties kunnen op de meeste interesse rekenen

Er is sprake van een paradoxale ontwikkeling op de kantorenmarkt. De aard van kantoorwerk verandert al langere tijd door automatisering en digitalisering. Door het verdwijnen van repeterende werkzaamheden, wordt werk dat op kantoor wordt  uitgevoerd creatiever van aard. Veel kantoorwerkzaamheden zijn hierdoor relatief foot loose van aard geworden, wat werknemers in toenemende mate in staat stelt zelf invulling te geven aan wanneer en waar zij werken.

Beeld Vooral hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties kunnen op de meeste interesse rekenen

Zij bepalen zelf wanneer ze op kantoor aanwezig zijn voor overleg, inspiratie of teambuilding. En hoewel de gemiddelde kantoorwerker in deze tijd prima (langere tijd) ‘op afstand’ kan werken, is er toch sprake van een concentratie van transactiedynamiek. De grotere stedelijke gebieden van Nederland pakken een steeds groter aandeel van de kantorenopname. Het zijn vooral hoogwaardige kantoorgebouwen op multimodale zeer goed bereikbare locaties die op de meeste interesse kunnen rekenen zo blijkt uit de nieuwste Outlook van Cushman & Wakefield.

Hybride gebruik

Dit komt in de eerste plaats door de veranderende functie van het kantoor. Werken wordt ontmoeten  en daarvoor zijn een optimale bereikbaarheid per auto en OV nodig. De toename van hybride gebruik van de werkplek heeft eraan bijgedragen dat personeel op grotere afstand van het kantoor kan wonen. Een tweede reden voor meer concentratie komt voort uit de ‘War for talent’: het bieden van een inspirerende werkomgeving, die het delen van kennis en het bewaken van de organisatiecultuur faciliteert, is voor steeds meer bedrijven een belangrijke vestigingsplaats factor. Ten slotte lijkt de concentratie het resultaat van een grotere maat-schappelijke betrokkenheid van kantoorhoudende organisaties.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform