Logo
  • Opinie
  • 2 juli 2021

‘Organiseer en pressure cook-sessie met een delegatie van FM en HR en maak samen de employee journey’

Met het hybride werken dat de meeste organisaties zeggen te willen invoeren postcorona lijken de afdelingen FM en HR elkaar steeds meer te vinden. Toch hebben we nog een wereld te winnen als het gaat om die integratie aldus Mark Mobach, professor Facility Management aan de Hanze UAS Groningen. “Zowel bij FM als HR is het urgentiegevoel om meer samen te werken nog te laag. Er heerst nog te veel een gewoontecultuur, en dan geldt de bekende uitspraak ‘Culture has strategy for lunch’. Mensen moeten veel meer leren om vanuit een holistische benadering te denken. De voornaamste enabler daarbij is de focus op de eindgebruiker.”

F-Facts sprak hem en enkele andere FM’ers en HRM’ers over de integratie van FM en HR. Vooral Richard Helmus, manager Facility & Real Estate bij VGZ is een warm pleitbezorger van een ‘huwelijk’ tussen FM en HR. Mocht er nog wat vrees of zelfs weerstand zijn dan is zijn advies om een dag of een dagdeel ‘een pressure cook-sessie met een delegatie van FM en HR te organiseren en samen de employee journey eens te gaan maken.’ Volgens hem is er dan geen ontkomen meer aan. “Kom dan nog maar eens met argumenten om niet in de integratie te investeren, dat gaat je eenvoudigweg niet lukken. Je doet het uiteindelijk toch voor de gehele organisatie?”

Bij Triodos Bank denken ze er ook zo over. Ook na de coronapandemie blijven alle medewerkers plaatsonafhankelijk werken, zo is het idee. Een besluit dat ertoe leidt dat per medewerker ook veel minder kantoorruimte nodig is. En ook veel minder standaard werkplekken, maar vooral meer ruimte om samen te werken op projecten en elkaar te ontmoeten. Een besluit met behoorlijke impact, vertellen Alied Nijdam en Robin Eman, die respectievelijk hoofd HR Triodos Investment Management en hoofd facility management bij het project betrokken zijn. “Het is niet zomaar vierkante meters schrappen. Het gaat om een organisatieontwikkeling.” Met als voornaamste component, gedrag. En dat is waar FM en HR elkaar vinden.

Ook op het gebied van duurzaamheid, waar het tevens om gedrag draait. Bijvoorbeeld op het gebied van afval. In 2050 moet Nederland volledig circulair zijn. Van afval naar grondstof. Een belangrijke schakel hierin is dat het afval bij de afvalbak goed gescheiden wordt. Bij de Haagse Hogeschool slaat de afdeling facilitair de handen ineen met de studenten, op zoek naar innovatieve oplossingen om het gedrag in de gewenste richting te krijgen.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform