Logo
  • Nieuws
  • 9 september 2021
  • Bron: VNG

Enquête voor werkgevers over hybride werken

De Sociaal Economische Raad (SER) bereidt momenteel een advies voor over hybride werken voor het kabinet. Om een beeld te krijgen van hoe werkgevers denken over hybride werken, is er een enquête opgesteld. Meedoen kan tot 20 september.

Beeld Enquête voor werkgevers over hybride werken

Het advies komt op verzoek van het kabinet. Ze willen weten wat de overheid moet doen om hybride werken te ondersteunen, en wat werkgevers en werknemers zelf kunnen doen. Veel organisaties zijn bezig, of zullen bezig (moeten) gaan, met het vormgeven van beleid. In dit proces moeten allerlei keuzes worden gemaakt. Om een beeld hiervan te krijgen, haalt de werkgroep informatie op bij werkgevers, in de private én in de publieke sector. Daartoe hebben ze een enquête opgesteld. Naast de enquête organiseert de SER ook Ronde Tafel Gesprekken over dit onderwerp.

Enquête

In de enquête wordt gevraagd naar het hoe en waarom om ‘hybride werken’-beleid na corona vorm te geven, en welke aspecten in het bijzonder aandacht moeten krijgen. Met de resultaten krijgen we inzicht in hoe werkgevers bezig zijn met hybride werken, wat voor hen beweegredenen zijn om dat op een bepaalde manier vorm te geven, en welke afstemming en kaders zij daarvoor nodig hebben. Die inzichten geven input voor het SER-advies.

Het invullen van het onderzoek kost ongeveer 5 minuten. De vragenlijst sluit 20 september.

Bron: VNG

De VNG maakt deel uit van de Zelfstandige Publieke Werkgevers (ZPW). De ZPW is actief op het terrein van de arbeidsvoorwaarden van de onderwijssectoren en decentrale overheden. Samen met VNO-NCW, MKB en LTO nemen ze deel aan de werkgroep van de SER die een advies voorbereidt over hybride werken.

Naar de enquête

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform