Logo
  • Nieuws
  • 16 mei 2019
  • Bron: Nieman Kwaliteitsborging

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Op 14 mei heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Ruim 3 jaar nadat het eerste wetsvoorstel naar de Tweede Kamer is verstuurd is er nu de gevraagde duidelijkheid. In de komende periode wordt vorm gegeven aan de uitwerking en implementatie van de wet.

Beeld Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Ruim 10 jaar na de publicatie van ‘Privaat wat kan, publiek wat moet’ door de Commissie Fundamentele Verkenning Bouw en ruim drie jaar nadat het voorstel van de wet aan de Tweede Kamer werd verstrekt is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) op 14 mei 2019 met een ruime meerderheid aangenomen door de Eerste Kamer. Voor sommige partijen echter al een dossier wat de gemoederen al bijna 2 decennia bezig houdt.
Nadat de wet eerder tot stilstand kwam namen een aantal partijen een afwachtende houding aan. Een groot aantal partijen hebben het moment echter aangegrepen om zelf een verkenning te doen op de impact van de Wkb.

Wat verandert er nadat de Wet is ingevoerd?

Nadat de wet per 1 januari 2021 in werking is getreden voert de gemeente geen technische toets aan het Bouwbesluit meer uit bij een aanvraag omgevingsvergunning. In plaats daarvan is er sprake van een privaat kwaliteitsborgingstraject waarbij aangetoond moet worden dat hetgeen is gebouwd ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit. In de kern moet de bouwer de kwaliteit aantonen met onderaannemer en leveranciers en wordt deze bewaakt en afgehecht door een onafhankelijke kwaliteitsborger aan de hand van een kwaliteitsinstrument.

Producttips

Volg F-Facts

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste facility nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.

Word lid van F-Facts Facility Platform